Norintiems tapti mokytojais – ketinimų testas ir stipendijos

Siekiant kelti pedagoginių studijų prestižą ir į jas atrinkti motyvuotus stojančiuosius, šiemet kaip ir pernai bus vertinama norinčiųjų tapti mokytojais motyvacija, o pusė įstojusiųjų gaus tikslines stipendijas.

„Mokytojo vaidmuo – kertinis ugdant jaunus žmones, kartu kuriant visuomenę ir valstybę. Mokytojo profesija bus prestižinė tik tuomet, kai mokyklose dirbs gerai pasirengę šiam atsakingam darbui pedagogai, kai pedagogines studijas baigs motyvuoti, gabūs ir kūrybingi jaunuoliai“, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.

 

Viceministrės teigimu, kaip parodė pernykščio priėmimo rezultatai, specialus dėmesys pedagoginėms studijoms pasiteisino.

 

Motyvacijos testas paskatino jaunimą atsakingiau pasverti ketinimus studijuoti pedagoginėse programose.

 

Pernai beveik pusė stojančiųjų į pedagogines studijas jas rinkosi pirmuoju pageidavimu. Ne vienas jaunuolis po testo sakė, jog iš anksto žinomos užduotys leido dar kartą įvertinti apsisprendimo tvirtumą, sau pačiam atsakyti, kodėl verta rinktis mokytojo kelią.

Motyvacijos įvertinimas privalomas stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija. Už teigiamą įvertinimą prie konkursinio balo stojančiajam bus pridedami 1 arba 2 balai. „Nulinis” motyvacijos įvertinimas turės tik rekomendacinį pobūdį ir kelio į nemokamas studijas visiškai neužkirs. Nesiregistravę arba neatvykę į motyvacijos įvertinimą asmenys į valstybės finansuojamas studijų vietas pretenduoti negalės.

 

Gerai besimokantieji būsimieji pedagogai galės gauti tikslinę stipendiją, jos dydis – 400 Lt. Stipendijas numatoma skirti pusei įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas, atsižvelgiant į jų stojimo ar studijų rezultatus.

 

Švietimo ir ugdymo krypčių grupei šiemet iš viso numatyta per tūkstantį studijų vietų. Valstybė finansuos 740 pirmakursių studijas universitetuose ir 300 – kolegijose. Baigus pedagogines studijas galima dirbti mokytojais, andragogais, socialiniais ir specialiųjų poreikių pedagogais, profesijos ir karjeros konsultantais.

 

Stojantiesiems į pedagoginių studijų programas konkursinį balą sudarantys dalykai priklausys nuo dalyko krypties – pavyzdžiui, būsimieji matematikos pedagogai konkuruos pagal matematikos studijų krypčiai nustatytus dalykus, būsimieji dailės pedagogai laikys stojamąjį dailės egzaminą.

 

Motyvacijos įvertinimas susidės iš dviejų dalių – apklausos raštu ir pokalbio. Raštu bus prašoma pagrįsti numatomos profesinės veiklos srities pasirinkimą, atskleisti savo buvusią ar esamą visuomeninę veiklą mokykloje ar kitose bendruomenėse. Pokalbio metu bus klausiama apie rinkimosi veiksnius, mokymo ir bendradarbiavimo patirtį, gebėjimą įveikti sunkumus, profesinės veiklos įsivaizdavimą ateityje.

 

Komisija, sudaryta iš specialistų psichologų ir aukštųjų mokyklų pedagogų, vertins, ar stojančiojo pasirinkimas yra paremtas patirtimi, kokios jo vertybinės nuostatos ir supratimas apie asmens orumą, ar jis yra atviras įvairiems žmonėms ir jų savitumui, kaip nusiteikęs spręsti problemas ar pasirengęs prisiimti asmeninę atsakomybę, ar aukšta jo kalbinės raiškos kultūra, ar geba bendrauti.

 

Motyvacijos įvertinimas vyks birželio 20 – liepos 4 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

 

Motyvacijos įvertinimui stojantieji registruojasi internetu pildydami stojimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje – www.lamabpo.lt.

 

Registruotis būtina iš anksto, ne vėliau negu likus parai iki pasirinktos motyvacijos įvertinimo datos.

 

Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašą galima rasti čia: http://www.mokslas.lt/files/uploaded/2011_m_motyvacijos_ivertinimas.pdf.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos komunikacijos skyriaus informacija

 

{parasas}