Nuo birželio – nauja Mokesčių apskaitos informacinė sistema

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) informuoja, kad nuo birželio pradžios Valstybinė mokesčių inspekcija pradės naudotis nauja Mokesčių apskaitos informacine sistema (toliau – MAIS).

Įdiegus naują MAIS, bus sudaryta galimybė mokesčių ir kitų sumų centralizuotam administravimui bei taupančių mokesčių mokėtojų laiką elektroninių paslaugų, susijusių su mokesčių ir kitų sumų apskaita, nepriemokų išieškojimu, mokesčių mokėtojų įregistravimu/ išregistravimu, sukūrimui.

 

Sąsajos su kitų institucijų informacinėmis sistemomis leis VMI efektyviai koordinuoti juridinių asmenų likvidavimo procedūras.

 

„Pradėjus veikti naujai MAIS, įsigalios naujas, daug trumpesnis, įmokų kodų sąrašas. Iš šiuo metu VMI administruojamų mokesčių įmokų kodų, kurių yra per 1,5 tūkst., liks tik 110“, – teigia Telšių AVMI viršininkas Algimantas Laucevičius, akcentuodamas, kad keičiasi tik VMI administruojamų mokesčių įmokų kodai.

 

Kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodai nesikeičia. Naujoje MAIS yra vienas įmokos kodas, skirtas tiek mokesčio, tiek atitinkamo mokesčio delspinigių, įmokų pagal patikrinimo aktus sumokėjimui.

 

Įmokos kodas 1001 skirtas sumokėti deklaruojamus mokesčius, tačiau kai kuriems mokesčiams priskirti atskiri įmokų kodai: privalomojo sveikatos draudimo, gyventojo pajamų, žemės mokesčiams, akcizams, taip pat ir nedeklaruojamiems mokesčiams ir įmokoms.

 

„Sutrumpėjusio įmokų kodų sąrašo naudą pajus ir mokesčių mokėtojai – jiems mažiau reikės pildyti mokėjimų nurodymų. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojams, kurie moka akcizus, ypač sumažėjo įmokos kodų skaičius. Mokesčių mokėtojams nereikės mokėti atskirai pagal tarifines grupes“,– teigia Telšių AVMI viršininkas, pažymėdamas, kad be optimizuoto įmokų kodų sąrašo naudos mokesčių mokėtojai pajus ir kitus privalumus – bus centralizuota mokesčių mokėtojo apskaitos kortelė, mokesčių apskaitai taikomas kaupimo principas bei mokesčių mokėtojo mokesčių balansas bus matomas realiu laiku.

 

Akcentuotina, kad keičiasi mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymas: pirmiausiai padengiamos mokesčių prievolės, pradedant nuo anksčiausių pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių prievolių. Jeigu yra kelios vienodo termino prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos.

 

Po to bus dengiamos palūkanos, padidintos palūkanos, pradedant nuo anksčiausiai susidariusios nepriemokos. Ir tik tuomet, jei mokesčių mokėtojas turi nesumokėtų baudų, bus padengiamos baudų prievolės ir, galiausiai, padengiami delspinigiai, pradedant nuo delspinigių, susidariusių pagal anksčiausiai užbaigtas mokėjimo prievoles.

 

Iki šiol nebuvo automatizuota mokestinių paskolų apskaita, todėl nebuvo galimybių mokesčių mokėtoją operatyviai informuoti apie neapmokėtos mokestinės paskolos likutį ir pan. Naujojoje MAIS įdiegta automatizuota pagal mokestinės paskolos sutartis atidėtų ar išdėstytų įmokų apskaita, todėl mokesčių mokėtojas gali būti nedelsiant informuojamas apie neapmokėtą likutį pagal mokestinės paskolos sutartį, pradelstus mokėjimus, apskaičiuotų palūkanų dydį ir kt.

 

Įdiegus naują MAIS, keisis ir nepriemokų išieškojimo tvarka. Iki MAIS įdiegimo mokesčių administratorius nepriemokų išieškojimą vykdė su kiekvienu mokesčių mokėtoju atskirai. Tokia pati situacija buvo ir su mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką panaikinimu.

 

MAIS‘e sprendimų panaikinimas galimas vienu metu visiems mokėtojams atitinkantiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatytas sąlygas (pasibaigia mokestinė prievolė, sueina mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas). Naujoji MAIS leis automatizuoti nepriemokų išieškojimo paslaugų apdorojimą ir pateikimą mokėtojui. Priminimus apie pareigą sumokėti mokesčius, šiuo metu siunčiamus klasikiniu paštu, pakeis pranešimai mokesčių mokėtojui apie kiekvieną pradelstą sumokėti prievolę, kurie bus siunčiami el. paštu.

 

VMI primena, kad visą informaciją mokesčių klausimais teikia VMI Mokesčių informacijos centro specialistai telefonu 1882. Pagrindinė informacija apie naująją sistemą skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, skyrelyje „Mokesčių apskaitos informacinė sistema“.

 

Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė spaudai Marina Buldakova

 

{parasas}