Seimas nusprendė nekeisti vasaros ir žiemos laiko

Sprendimą, nekeisti vasaros ir žiemos laiko, Seimas priėmė atsižvelgdamas į tai, kad nuolatinis vasaros laiko keitimas į žiemos laiką, medikų teigimu, daro žalą šalies gyventojų sveikatai, didėja depresinių susirgimų bei savižudybių skaičius, taip pat į tai, kad dauguma gyventojų nepritaria sezoninio laiko įvedimui bei nuolatiniam laiko keitimui.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad nors laikas dukart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vasaros laiko susitarimų, bet realių skaičiavimų ar tyrimų, įrodančių, jog keičiant laiką yra gaunama ekonominė nauda, nėra.

 

Už rezoliuciją, kurią pristatė Seimo narys Andrius Mazuronis, balsavo 40 Seimo narių, prieš – 2, susilaikė 12.

 

Ketvirtadienį Seimo narė Dalia Teišerskytė pateikė Seimo nutarimo „Dėl vasaros laiko taikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje“ projektą.

 

Juo numatoma pasiūlyti Vyriausybei pateikti Europos Komisijai nuomonę dėl vasaros laiko netaikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taip pat nutarimo projektu Vyriausybei siūloma esant būtinumui pavesti atitinkamoms valstybės institucijoms 2011-2012 metais atlikti išsamius, objektyvius bei moksliškai ar statistiškai pagrįstus tyrimus dėl direktyvos nuostatų poveikio atitinkamoms sritims, ypač sveikatos, energetikos, transporto, aplinkos, turizmo bei žemės ūkio sektoriams, bei atlikti Lietuvos gyventojų apklausą dėl vasaros laiko taikymo.

 

Už šį nutarimo projektą po pateikimo balsavo 50 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 9.

 

Seimo narys Algimantas Dumbrava pateikė Seimo nutarimo „Dėl vasaros laiko“ projektą, kuriuo numatoma pasiūlyti Vyriausybei atsisakyti sezoninio laiko, paliekant tik vasaros laiką.

 

Kaip teigiama nutarimo projekte, šis pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad dauguma gyventojų nepritaria sezoninio laiko įvedimui bei nuolatiniam laiko keitimui. Taip pat į tai, kad nuolatinis vasaros laiko keitimas į žiemos laiką, medikų teigimu, daro žalą šalies gyventojų sveikatai. Šį nutarimo projektą parėmė 53 Seimo nariai, susilaikė 10.

 

Europos teisės departamentas savo išvadoje yra pažymėjęs, kad sezoninio laiko įvedimas ar jo atsisakymo priėmimas priklauso Europos Sąjungos, o ne valstybių narių kompetencijai, todėl sezoninio laiko atsisakymas taptų įmanomas tik pakeitus atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatas.

 

Pritarus abiem nutarimo projektams po pateikimo toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Sveikatos reikalų komitete, papildomais – Ekonomikos bei Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – gegužės 26 d.

 

{balsas2}