Rupūžė

Caraitis Ivanas paprašė Vasilisos Gražiosios 15 rublių alui. Toji nedavė.

„Kaip buvo rupūžė, taip ir liko,“ – pagalvojo caraitis Ivanas.