Ką tu esi skaitęs?

– Mielasis, ar tu mylėsi mane kaip Romeo Džiuljetą?
– Nežinau, neskaičiau.
– Ar tu pavydėsi manęs, kaip Otelas Dezdemonos?
– Nežinau, neskaičiau.
– Tai ką tu tada skaitei?
– „Brisiaus galą“. Losi – nušausiu.