Už ką sėdi?

– Už ką sėdi?
– Ai… Darbovietėje langą atidariau.
– O kur tu dirbai?
– Povandeniniame laive…