Ūkininkai raginami dalyvauti žemės konsolidacijos projektuose

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM ragina Lietuvos ūkininkus ir kitus žemės savininkus bei valstybinės žemės patikėtinius dalyvauti pradedamuose rengti žemės konsolidacijos projektuose. Jau prasidėjo prašymų dalyvauti projektuose priėmimas.
Nuo 2011 metų Lietuvoje vėl inicijuojamas žemės konsolidacijos projektų parengimas ir įgyvendinimas.

 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą šiems projektams skirta 56 mln. litų ES paramos. Iki 2015 metų pabaigos numatyta parengti ir įgyvendinti 40 žemės konsolidacijos projektų. Lietuvoje 2005-2008 metais jau buvo įgyvendinta 14 tokių projektų.

 

Ką reiškia žemės konsolidacija? Vykdant žemės konsolidaciją kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, juos sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai valdomos žemės ūkio valdos, sukuriama tinkama kaimo infrastruktūra. Žemės konsolidacija padeda gerinti ūkininkavimo sąlygas, suformuojant mažiau ir geresnės formos žemės sklypų, juos jungiant.

 

Kas gali dalyvauti? Žemės konsolidacijos projektuose gali dalyvauti privačios žemės savininkai, savivaldybių tarybos ir valstybinės žemės patikėtiniai.
Ar reikės skirti savo lėšų? Žemės konsolidacijos projektų dalyviai visiškai neturės investuoti savo lėšų, nes projektų vykdymas finansuojamas ES pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir Lietuvos nacionalinio biudžeto.

 

Kam teikti prašymus? Norintys dalyvauti žemės konsolidacijos projektuose, prašymus turi teikti valstybinei įmonei Valstybės žemės fondas arba Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams žemėtvarkos skyriams visoje Lietuvoje.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti? Norintys dalyvauti žemės konsolidacijos projektuose kartu su prašymu turi pateikti: žemės sklypo(-ų), kurį(-iuos) norės įtraukti į žemės konsolidacijos projektą, kadastro numerį(-ius); poreikio vykdyti žemės konsolidaciją aprašymą – motyvus ir planuojamo žemės valdos pertvarkymo aprašymą; žemės sklypo(-ų) planą(-us).

 

Iki kada galima teikti prašymus? Prašymai dalyvauti žemės konsolidacijos projektuose priimami iki šių metų gegužės 13 dienos. Nesuspėję patekti į pirmąjį projektų rengimo etapą žemės savininkai ir patikėtiniai galės dalyvauti sekančiuose etapuose, bet tik su sąlyga, jog pirmajame etape nebus panaudotos visos lėšos – 56 mln. litų. Finansavimas nėra išskirstytas kiekvieniems metams, todėl jau šiemet projektų parengimui ir vykdymui, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, gali būti išnaudotas paramos limitas. Todėl norintieji dalyvauti žemės konsolidacijos projektuose raginami nedelsti ir prašymus pateikti kuo anksčiau.

 

Kada pradedamas projektų rengimas? Žemės konsolidacijos projektų rengimas konkrečioje vietovėje pradedamas gavus ne mažiau kaip 5-ių žemės sklypų, esančių vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse, savininkų ne mažiau kaip 5 prašymus, kuriuose nurodytas bendras žemės sklypų plotas sudaro ne mažiau kaip 100 hektarų.

 

Valstybės žemės fondas: Konstitucijos pr. 23, tel.: (85) , 261 8856
Informacija apie žemės konsolidaciją teikiama tel.: (85) 2391 320, el. p.: giedre.leimontaite@nzt.lt

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

 

{parasas}