Miesto ore padidėjo kietųjų dalelių koncentracija

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyrius informuoja, kad pastarosiomis dienomis miesto ore padidėjo kietųjų dalelių koncentracija, kuri viršijo paros ribinę vertę (50µg/m3).
Šiais metais iki vasario 22 dienos užfiksuota, kad leistina norma Mažeikių mieste buvo viršyta 4 dienas. 2010 m. kietųjų dalelių koncentracijos leistina norma viršijo 25 kartus. Kietųjų dalelių (KD10) paros ribinė koncentracija neturi būti viršyta daugiau kaip 35 dienas per metus.

 

Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių (aerozolių) mišinys. Jo sudėtyje gali būti dirvožemio dalelių, dulkių, suodžių, rūgščių, sulfatų, nitratų, organinių junginių ir metalų.

 

2005 m. Mažeikių mieste pastatytoje automatinėje oro taršos monitoringo (matavimų) stotyje (Ventos g. 27) kas valandą registruojami šie parametrai: kietosios dalelės (KD10), sieros dioksidas, ozonas, azoto oksidai, azoto dioksidas, azoto monoksidas, drėgmė, slėgis, temperatūra, vėjo kryptis ir vėjo greitis.

 

Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės Justinos Ungeitės nuomone, šiuo metu tarša galėjo padidėti dėl intensyvaus kūrenimo nuosavuose namuose, katilinėse, taip pat transporto poveikio. Jei ir toliau vyraus sausas ir šaltas oras, taršos padidėjimas bus neišvengiamas.

 

Informacija apie oro kokybę teikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapio pagrindinėje dalyje http://www.oras.gamta.lt bei aplinkos oro kokybei skirtose dalyse  http://www.stoteles.gamta.lt ir http://stoteles.gamta.lt.  

 

{parasas}