Dėl Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo

2011 m. kovo – gegužės mėn. vyks visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Tai svarbus įvykis visai šaliai. Išsamius ir patikimus statistinius duomenis apie gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal teritorijos administracinius vienetus (savivaldybes, miestus, miestelius, kaimus, viensėdžius ir kt.), demografines ir socialines charakteristikas, namų ūkius, šeimas ir jų gyvenimo sąlygas gali pateikti tik visuotinis surašymas.

Surašymo rezultatai leis išanalizuoti per dešimtmetį nuo 2001 m. surašymo šalyje įvykusius pokyčius, emigracijos mastą, įvertinti esamą demografinę ir socialinę raidą, tiksliau nustatyti gyventojų skaičių.

 

2011 m. surašymas ypatingas – pirmą kartą gyventojams bus suteikta galimybė elektroniniu būdu susirašyti patiems, t. y. bus galima užpildyti surašymo lapą internete. Elektroninis surašymas truks dvi savaites – kovo 1–14 d. Gyventojai savo e. surašymo lape matys iš administracinių duomenų šaltinių jau įrašytus kai kuriuos asmens ir būsto duomenis: asmens gimimo datą, gimimo vietą, santuokinę padėtį, pilietybę, adresą, būsto plotą, pastatymo metus. Duomenis bus galima patikslinti. Jei bus užpildyti visi būste gyvenančių asmenų duomenys, surašinėtojai, prasidėjus gyventojų apklausai, šio būsto nelankys.

 

Balandžio 5–gegužes 9 d. vyks antrasis surašymo etapas – gyventojus, kurie surašė ne visus savo būsto gyventojus ar išvis nesusirašė elektroniniu būdu, lankys surašinėtojai ir paprašys atsakyti į surašymo lapo klausimus. Surašymo darbuotoją bus galima atpažinti iš surašymo darbuotojo pažymėjimo ir specialaus portfelio. Statistikos departamentas išsamiai informuos apie gyventojų surašymo eigą.

 

Nuo vasario 1 d. veikia nemokamas telefonas 8 800 01418, kuriuo galima konsultuotis surašymo lapo pildymo ar kitais su surašymu susijusiais klausimais.

 

{parasas}