Nuo kovo 1 d. būtina registruoti nedidelės galios šaunamuosius ir dujinius ginklus

Apsiginklavusiems ar ginklą įsigyti susiruošusiems gyventojams – nauji išbandymai. Nuo kovo 1 d. įsigalioja naujos redakcijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas, kuriuo sugriežtinta ginklų įsigijimo tvarka. Svarbiausia naujovė, kad, norint įsigyti nedidelės galios šaunamuosius ginklus ir dujinius pistoletus, reikės gauti leidimus.


Ginklų pardavėjai tikina, kad pasikeitus tvarkai žmonės dujinius pistoletus ir silpnus ginklus iškeis į kovinius, nes reikalavimai šių ginklų laikymui labai supanašėja. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad įstatymo pataisų priėmimas pagerins kriminogeninę situaciją – sumažės nusikalstamų veikų, daromų panaudojant nedidelės galios šaunamuosius ginklus ir dujinius pistoletus.

Sukels nepatogumų

Nuo šių metų kovo 1-osios teritorinių policijos įstaigų Licencijavimo padalinių pareigūnams teks paplušėti – čia bus pradėti registruoti ir dujiniai, senoviniai bei nedidelės galios (2,5–7,5 J) ginklai

Anksčiau tokie ginklai būdavo registruojami tik specialiuose ginklų parduotuvių registruose. Tačiau dalis jų į rinką patekdavo visiškai nelegaliai – iš po prekystalių turgavietėse ir kitur.

Naujoji tvarka privaloma ne tik nuo minėtos datos tokius ginklus planuojantiems įsigyti asmenims, bet ir visiems, kas juos buvo įsigiję iki šiol. Naujasis įstatymas numato pareigą Lietuvos gyventojams pateikti prašymus užregistruoti iki 2011 m. kovo 1 d. įsigytus dujinius, senovinius ir nedidelės galios ginklus. Asmeniui, kuris turės tokių ginklų be leidimo, po 2013 m. gruodžio 31 d. bus taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais apibrėžiantis Baudžiamojo kodekso 253 straipsnis byloja, kad asmenys, kurie neturėdami leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiami areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Tie, kurie neturėdami leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, baudžiami laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

Nuo kovo 1-osios disponavimas dujiniais šaunamaisiais ginklais (registravimas, leidimų jiems laikyti bei nešiotis išdavimas) bus reglamentuotas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo.

Keičiasi ir dujinių šovinių pardavimo tvarka. Norintys nusipirkti šios amunicijos ginklų pardavėjams turės pateikti leidimą dujiniam ginklui.

Keičiasi ir dujinių bei guminėmis kulkomis šaudančių ginklų laikymo taisyklės. Leidimus ginklams įgiję žmonės galės juos ne tik laikyti namuose, bet ir nešiotis.

Rastus ginklus liesti draudžiama

Dar viena naujovė – nuo kovo 1 d. asmenys įgis teisę įteisinti rastus šaunamuosius ginklus. Tačiau tam numatyta griežta tvarka. Įstatymas žmones įpareigoja apie rastą ginklą ar šaudmenis informuoti policiją. Patiems radėjams juos pernešti, pervežti ar kitaip gabenti draudžiama. Policija asmens rastus ginklus privalo paimti jų radimo vietoje ir pradėti šaunamojo ginklo įteisinimo procedūrą.

Jei radėjas į policijos įstaigą atneš šaunamąjį ginklą įteisinti ir užregistruoti savo vardu pats, turės būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 253 straipsnį – neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Apie rastą ginklą pranešusiam žmogui policijos pareigūnai išduos ginklo paėmimą patvirtinantį dokumentą, kuriame bus nurodyta radusio asmens vardas, pavardė ir rasto ginklo rūšis ir numeris, taip pat šaudmenų kiekis. Asmuo, pranešęs teritorinei policijos įstaigai apie rastus ginklus ar šaudmenis, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas privalės pateikti rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma ginklų ar šaudmenų buvimo vieta, kada ir kokiu būdu jis juos rado.

Pareigūnai savo ruožtu turės patikrinti, ar rastas ginklas nėra įregistruotas policijos žinybiniuose Ieškomų ginklų ir Ieškomų numeruotų daiktų registruose kaip ieškomas objektas. Nustačius, kad ginklas nėra ieškomas, visi rasti graižtviniai ginklai kartu su jų šaudmenimis bus perduodami Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centrui su prašymu patikrinti, ar ginklai nebuvo registruoti kaip nusikalstamos veikos dalykas ar nusikalstamos veikos įrankis.

Jei paaiškės, kad ginklas yra registruotas kaip nusikalstamos veikos įrankis, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jei tokių dalykų nenustatoma, ginklas grąžinamas teritorinei policijos įstaigai ir perduodamas ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijai. Komisija įvertina juos ir priima sprendimą dėl jų tinkamumo naudoti.

 

 

Tada, jei radėjas pageidaus, ginklas bus grąžintas jam. Tačiau jei asmuo per pusę metų nesikreips su prašymu, teritorinė policijos įstaiga gali inicijuoti ginklo pripažinimo bešeimininkiu procesą.

 

{alfa2}