O iš kur jie žino?

Važiuoja blondinė mašina ir klausosi radijo. Staiga radijas groja šaukinį:
Jūs klausotės radijo stoties M-1.
Blondinė: O iš kur jie žino???