Studentas ir dėstytoja

Studentas valgykloje nešasi padėklą su maistu. Klausia dėstytojo:
– Ar galiu prisėsti?
– Na, kiaulė ir gulbė prie vieno stalo nedera.
Studentas nutyli, bet atsisėda.Greitai pavalgo ir pakildamas taria:
– Na, tai aš skrisiu.