Aktyvus jaunimas Gabijos gimnazijoje

Gruodžio 9d. Mažeikių Gabijos gimnazijoje rinkosi rajono mokyklų mokinių savivaldų atstovai. Susitikimą iniciavusi Gabijos gimnazijos prezidentė Toma Buivydaitė pasveikino atvykusius, apžvelgė Mažeikių rajono mokinių parlamento (MRMP), įkurto praėjusiais metais Gabijos gimnazijoje, veiklos gaires. Iniciatyva bei nauja darbo pradžia pasidžiaugė Mažeikių rajono švietimo skyriaus vyr. specialistė Violenita Juškevičiūtė.

 

Susitikimo metu pasidalinta patirtimi, kuo gyvena mokyklų savivaldos, iškelti parlamento narių veiklos prioritetai ( kultūros kėlimas, sveikos gyvensenos propagavimas, prevencinių klausimų sprendimas, švietimo naujienų sklaida ir kt.).

 

Džiugu, jog vieningai nuspręsta bendradarbiauti, dalytis gerąja patirtimi ir dirbti Mažeikių rajono jaunimo labui.

 

{parasas}