Mažeikiuose bus kovojama su jaunimo nusikalstamumu

Didžioji dalis nepilnamečių ir jaunimo daromų teisėtvarkos pažeidimų yra susijusi su alkoholinių gėrimų vartojimu. Plečiasi geografija nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimu tarp nepilnamečių. Beveik pusė tokių nusikaltimų susiję su minėtų medžiagų platinimu. Daugiau nei pusę šiais metais ištirtų nusikalstamų veikų nepilnamečiai padarė grupėse su suaugusiaisiais. Pastebima, kad vis daugiau asmenų linkę nusikalsti pakartotinai.

 

Per šių metų 9 mėn. išaiškinta net 3476 pažeidimai, susiję su asmenų iki aštuoniolikos metų alkoholinių gėrimų vartojimu ar turėjimu, taip pat girtų nepilnamečių pasirodymu viešosiose vietose. Atsižvelgdamas į tai ir siekdamas sustiprinti nepilnamečių ir jaunimo daromų teisės pažeidimų prevenciją, nuo š. m. lapkričio 15 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d. šalyje skelbiama prevencinė priemonė „Jaunimas”.

 

Policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas pasirašė nurodymą, kuriuo policijos įstaigos įpareigotos reguliariai organizuoti tikslines priemones, skirtas teisės pažeidimams, susijusiems su nepilnamečių girtavimu, jų įtraukimu girtauti, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimu nepilnamečiams, bei kitiems teisės pažeidimams, susijusiems su prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, nustatyti ir jų prevencijai kaimo vietovėse.

 

Per vietinės žiniasklaidos priemones pareigūnai kreipsis į gyventojus su prašymu informuoti policiją apie pastebėtus daromus teisės pažeidimus, nuolat primins gyventojams policijos įstaigų pasitikėjimo ir operatyvaus valdymo padalinių telefonus, kuriais gyventojai galėtų informuoti pareigūnus apie padarytus ar daromus teisės pažeidimus, ypač jei šiuos pažeidimus daro jaunuoliai kaimo vietovėse.

 

Bus organizuojami susitikimai su nepilnamečiais, jų tėvais, vietos bendruomene priminti dėl atsakomybės už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 178 str. „Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose” ir 1781 str. „Asmenų iki aštuoniolikos metų alkoholinių gėrimų vartojimas ar jų turėjimas”.

 

Prioritetas bus teikiamas pareigūnų patruliavimui pėsčiomis tose vietose, kuriose gali būti girtaujama ar svaiginamasi. Pareigūnai įpareigoti principingai reaguoti į šios rūšies pažeidimus, neapsiriboti žodiniais įspėjimais, priimti teisinius sprendimus. Kriminalinės policijos ir prevencijos padalinių pareigūnai aktyviai bendradarbiaus tarpusavyje, keisis informacija, įtvirtinant bendrą atskaitomybę už prižiūrimoje teritorijoje padarytų nusikalstamų veikų užkardymą ir tyrimą.

 

Mažeikių rajono policijos komisariato informacija

 

{parasas}