Tvarkomas Gyvolių piliakalnis

 

Rugsėjo 28 d., antradienį, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyresnioji specialistė paminklotvarkai Eugenija Kupliauskienė, drauge su Kultūros paveldo departamento, Ventos regioninio parko, VĮ Mažeikių miškų urėdija atstovais, restauratoriais bei darbų priežiūros specialistais, apžiūrėjo ir įvertino Gyvolių piliakalnio sutvarkymo darbus.

Pasak E. Kupliauskienės, per šiuos metus Gyvolių piliakalniui sutvarkyti buvo skirta 150 tūkst. litų. Iš jų – 50 tūkst. litų skyrė Mažeikių rajono savivaldybė, 100 tūkst. litų – Kultūros paveldo departamentas.

 

„Lankytojų patogumui įrengti laiptai, iškirsti menkaverčiai krūmai ir stambieji medžiai, atidengtas vaizdas nuo piliakalnio į Virvytės upės slėnį. Taip pat atlikti įvairūs kiti darbai: užlygintos duobės, panaikinta erozija, upelyje įrengti akmenų slenksteliai, apsaugosiantys piliakalnio šlaitus nuo juos plaudavusios vandens srovės“, – vardijo svarbiausius darbus Savivaldybės specialistė.

 

Šiemet dar bus atlikta darbų už 14 tūkst. litų. Ateinančiais metais planuojama įrengti takus, apžvalgos aikštelę, aukurą, pastatyti du ąžuolinius tiltus per upelį. Šių darbų vertė – 200 tūkst. litų.

Gyvolių piliakalnis (Švedkalnis) yra Viekšnių seniūnijoje, Gyvolių k., 2,2 km į pietus nuo Ventos ir Virvytės santakos, 50 m į vakarus nuo Tryškių-Gyvolių kelio, Virvytės deš. krante, prie jos ir bevardžio upelio santakos. Priklauso Ventos regioninio parko zonai, įeina į Virvytės hidrografinį draustinį.

 

Piliakalnio aikštelė 40×30 m dydžio, ovali, pailga pietų-šiaurės kryptimi, perimetras 100-200 m. Aikštelės pietiniame ir rytiniame kraštuose išlikęs supiltas pylimas, kuris yra apie 60 m ilgio, 2 m aukščio ir 13 m pločio. Pylimo išorinis 4 m aukščio šlaitas leidžiasi į 50 m ilgio, 17 m pločio bei 1,5 m gylio griovį. Piliakalnio šlaitai statūs, 11 m aukščio.

 

Piliakalnis datuojamas I tūkst.-XIII a. Manoma, kad iki XIII a. ant piliakalnio stovėjo nedidelė gynybinė pilis, tikriausiai sunaikinta 1201 m. baltų genties žemėse įsikūrus kryžiuočių ir kalavijuočių ordinams.

 

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

 

{parasas}