Mažeikių daugiabučių gyventojai džiaugsis šiltesniais būstais

Daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose, spėjo įsitikinti, kaip sunku išlaikyti būstą žiemą, ypač kylant elektros energijos, taigi ir šildymo kainoms. Prieš šimtmetį statytų namų termoizoliacinės savybės neatitinka šiandienos reikalavimų, o jų šildymo sistemos neefektyvios.

Beirstantys, šilumos netaupantys daugiabučiai daugelyje savivaldybių jau renovuojami arba planuojami renovuoti pasinaudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama.    

Net keturių daugiabučių, esančių Mažeikių mieste, gyventojai netrukus turės galimybę atnaujinti ir modernizuoti savo būstus.

 

Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio įsakymu skirtas finansavimas regionų projektų planavimo būdu pateiktiems Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektams daugiabučių namų modernizavimui. Lėšos skirtos P. Vileišio g. 2; V. Burbos g. 4; Gamyklos g. 31 ir 6. daugiabučiams namams. Projektai bus įgyvendinami pagal 2007–2013 m.

 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“.

 

 Atnaujinus daugiabučius namus Mažeikiuose, bus pagerintos jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančios savybės, šių namų  gyventojams sumažės pastatų priežiūros ir šildymo išlaidos.

 

Projektui „Daugiabučio namo, esančio P. Vileišio g. 2, Mažeikiuose, modernizavimas“  iš viso skirta daugiau kaip 870 tūkst. litų ES struktūrinių fondų lėšų. Daugiabučio namo esančio V. Burbos g. 4 atnaujinimui skirta per 600 tūkst. litų.

 

Projektams pagal kuriuos bus atnaujinti  daugiabučiai namai esantys Gamyklos g. 31 ir 6 skirta po daugiau kaip 1 mln.  200 tūkst. litų.
Visus keturių daugiabučių atnaujinimo darbus planuojama atlikti iki 2012 m. rudens.

 

{parasas}