Siekiama užkirsti „šešėlinės“ ekonomikos plitimą Telšių apskrityje

Telšių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje šiandien (rugpjūčio 25 d.) vyko Koordinacinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir Mažeikių bei Telšių darbo biržų direktoriai. Kontrolės institucijų – vietos mokesčių administratoriaus, policijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, „Sodros“, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybės sienos apsaugos ir Muitinės tarnybos bei maisto ir veterinarijos tarnybos – vadovai aptarė nelegalios veiklos Telšių apskrityje užkardymo veiksmus.

 

Siekdama užkirsti kelią „šešėlinės“ ekonomikos plitimui Telšių apskrityje Koordinacinė taryba stengiasi optimaliausiu būdu organizuoti savo veiklą ir per įsteigtas specializuotas darbo grupes (pridėtinės vertės mokesčio, akcizais apmokestinamų prekių, nelegalaus darbo ir neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo kontrolės), kurios taip pat savaip modeliuodamos darbą grupėse ieško rezultatyviausio veiklos organizavimo būdo.

 

Posėdžio metu šių darbo grupių atstovai pristatė darbo rezultatus, aptardami atskirus mokestinių pažeidimų atvejus, išsamiau kalbėdami apie konkrečias mokesčių vengimo schemas bei galimus užkardymo būdus.

 

Šių metų liepos 16 d. Lietuvos policijos, Muitinės departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovų ir LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pasirašytas įsakymas dėl bendradarbiavimo užkardant nelegalią prekių apyvartą dar labiau suvienys ir sustiprins kontrolės veiksmus, nukreiptus į „šešėlinę“ ekonomiką.

 

Koordinacinė taryba, atsižvelgdama į šio įsakymo nuostatas ir atskirų Telšių apskrities kontrolės institucijų siūlymus, parengė bendrą priemonių planą, aptarė artimiausius darbus bei jų periodiškumą. Taip bus siekiama atskleisti ir užkardyti teisės pažeidimus, susijusius su nelegalia prekių apyvarta, aktyvinti nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų ekonomikai, verslo tvarkai, intelektinei nuosavybei ir finansų sistemai užkardymą.

 

Posėdžiavę kontrolės institucijų vadovai apžvelgė situaciją Telšių apskrityje, diskutavo apie efektyviausią pasikeitimo operatyvia informacija, vertinant rizikingiausias verslo sritis, tvarką, bendrų patikrinimų ir prevencinių priemonių siekiant nustatyti pažeidimus organizavimą, koordinavimą, rezultatų įforminimą, pažymėdami grįžtamojo ryšio svarbą.

 

Telšių AVMI viršininkas Algimantas Laucevičius pastebėjo, kad dabar kaip niekada būtina didinti Koordinacinės tarybos, specializuotų darbo grupių veiklos intensyvumą ir efektyvumą, orientuojantis į konkrečius kompleksiškus tikrinimus bendromis jėgomis pagal turimą kontrolės institucijų informaciją. Jo teigimu, reikalingi efektyvūs prevencijos ir kontrolės veiksmai bei operatyvus keitimasis turima informacija.

 

„Svarbu kiek galima greičiau gauti ir efektyviai panaudoti duomenis apie visas nelegalios veiklos grandines, taip pat kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti  visoms kontrolės institucijoms“, – pabrėžė A. Laucevičius.

 

ŠALTINIS: Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcija

{parasas}