Nuo rudens brangs vairavimo kursai

Nuo rugsėjo 1 dienos bus galima gauti vairavimo mokyklos baigimo liudijimą sulaukus 17 metų, taip pat pakeistas teorijos ir praktikos mokymo valandų skaičius ir įsigalioja kiti pakeitimai. Susisiekimo ministro įsakymu nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio 1 dienos įsigalioja keletas svarbių pakeitimų vairuotojų pirminio mokymo tvarkoje. Dėl šių pakeitimų greičiausiai brangs kursai vairavimo mokyklose. Pakeitimai, susiję su mokymu B kategorijos vairuotojo pažymėjimo gavimu:

 

– vairavimo mokyklos baigimo liudijimas gali būti išduodamas nuo 17 metų. Tačiau kol kas nepranešama, ar nuo 17 m. bus galima laikyti egzaminus VĮ „Regitra“;

– sumažintas privalomų teorijos pamokų skaičius nuo 60 iki 40 valandų;

– padidintas praktinio vairavimo valandų skaičius nuo buvusių 20-ies iki 30 valandų. 4 valandos turės būti mokoma vairavimo mokymo aikštelėje, 16 valandų – mieste (iš jų 2 valandos rekomenduojama tamsiu paros metu), 2 valandos– užmiestyje, likusios 8 valandos paskirstomos pagal individualų poreikį;

 

– vairavimo mokyklos baigimo liudijimai galioja tik 1 metus nuo išdavimo datos. Liudijimai,  išduoti iki šio tvarkos aprašo įsigaliojimo datos, dar galioja metus;

– vairavimo mokyklos, įvertinusios mokinio turimus praktinio vairavimo įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kurso valandų skaičių (pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją);

 

– kai mokiniai turi teisę vairuoti A1, B1 arba D kategorijų transporto priemones ir siekia įgyti teisę vairuoti atitinkamai A, B arba C kategorijų transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė gali būti sumažinta 5 valandomis;

 

– šeimos vairavimo instruktorius mokinį, siekiantį įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo gali mokyti, kai mokinys yra išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“.

 

Taip pat keičiasi ir kitų kategorijų vairavimo pažymėjimo teorijos mokymo kurso trukmė ir ji turi būti ne trumpesnė kaip:

– 40 valandų – A1, A, B1 arba B kategorijai (buvo 60 valandų);

– 60 valandų – kartu B ir C1 kategorijoms (buvo 90 valandų);

– 35 valandos – C arba D kategorijai (buvo 50 valandų);

– 20 valandų – D1, BE, C1E, D1E arba DE kategorijai (buvo 30 valandų);

– 25 valandos – CE kategorijai (buvo 40 valandų);

– 25 valandos – C1 kategorijai, kai mokinys turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (buvo 40 valandų);

– 60 valandų – T kategorijai (buvo 90 valandų).

Visi šie pakeitimai susisiekimo ministro įsakymu įsigalioja nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.

 

ŠALTINIS: ketbilietai.lt

{parasas}