Policijos diena Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

atlaidai

Nuo šiandienos Žemaičių Kalvarijoje prasideda kasmetiniai, porą savaičių trunkantys atlaidai, kurie baigsis liepos 12 dieną. Šiemetiniuose Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose bus meldžiamasi už Lietuvos policiją, savivaldybių vadovus ir darbuotojus, taip pat už jų šeimų narius.

 

Iškilminga Telšių, Klaipėdos ir Tauragės apskričių policijos pareigūnų rikiuotė su policijos įstaigų štandartais patrauks į Švč. M. Marijos Apsilankymo baziliką, kur 12 val. prasidės Šv. Mišios (Suma). Mišioms vadovaus J. E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis, o po jų, visi susirinkusieji bus kviečiami dalyvauti Kryžiaus Kalnų procesijoje.

 

Liepos 9 dieną, Žemaičių Kalvarijos atlaiduose dalyvaus Lietuvos policijos departamento vadovai, policijos pareigūnai iš visos Respublikos.

 

Už aktyvų bendradarbiavimą ir paramą policijai palaikant viešąją tvarką, stiprinant teisėtvarką, vykdant prevencines-švietėjiškas priemones numatoma  apdovanoti J. E. Telšių Vyskupą Joną Borutą SJ ir Telšių apskrities policijos kapelioną, kanauninką Remigijų Saunorių.

Žemaičių Kalvarijos atlaiduose aktyviai dalyvauti kviečiami visi Telšių apskrities gyventojai.

 

ŠALTINIS: Mažeikių r. PK

{parasas}