Mažeikių r. savivaldybei skirta daugiau nei 8 mln. litų negautoms pajamoms kompensuoti

Balandžio 4 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-03-31 nutarimas Nr. 331, kuriuo iš 2009 m. valstybės biudžeto viršplaninių pajamų skirta 223,9855 mln. Lt savivaldybių biudžetų 2009 m. negautoms pajamoms kompensuoti. Šios lėšos padalintos visoms savivaldybėms, kurios nevykdė 2009 m. prognozuotų pajamų plano, padengiant negautas pajamas iki vienodo 95 proc. vykdymo lygio. Kaip informavo Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė, Mažeikių rajono savivaldybė tarp daugiausia lėšų gausiančių savivaldybių yra ketvirta.

Jai negautoms pajamoms kompensuoti skirta 8,145 mln. litų. Tuo pačiu nutarimu Mažeikių rajono savivaldybė atleista nuo didžiosios dalies 2009 metais priklausiusios pervesti, bet nepervestos bendrosios dotacijos kompensacijos, tai yra, vietoje 3,438 mln. Lt valstybės biudžetui reikės pervesti 206,9 tūkst. Lt.

Finansų ministerija, skaičiuodama 2009 metų finansinius rodiklius, prognozavo, kad Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas 2009 metais gaus 65,113 mln. Lt.  Tačiau pagal ataskaitinius duomenis, įvertinus negautas pajamas dėl savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių ir rinkliavų lengvatų, pajamų į Savivaldybės biudžetą gauta net 11, 377 mln. Lt arba 17,5 proc. mažiau nei buvo prognozuota. 2009 m. Lietuvoje tik trijų savivaldybių (Šiaulių miesto, Zarasų ir Vilniaus rajonų)  biudžetų pajamų  planų vykdymas buvo dar blogesnis.

„Pagal minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą gavus 8,145 mln. Lt  2009 m. negautų prognozuotų pajamų ir įvykdžius likusius iš 2009 m. atsiskaitymus su valstybės biudžetu (grąžinus bendrosios dotacijos kompensacijos likutį ir paskolas, gautas 2009 m. 3,72 mln. Lt bendrai sumai negautoms pajamoms dengti), 4,218 mln. Lt  Savivaldybės taryba galės skirti 2010 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui padengti (kaip rekomenduoja LR Vyriausybė) ar kitoms 2010 metų biudžete nenumatytoms reikmėms, pvz., lopšelių-darželių išlaikymo išlaidoms (tvirtinant biudžetą neskirta 0,7 mln. Lt)“, – paaiškino J. Balvočienė.

 

{mazeikiai}

{parasas}