Aptarti žemdirbiams aktualūs klausimai

Kovo 25 d., ketvirtadienį, Mažeikių miesto seniūnijos salėje vyko rajono žemdirbių susirinkimas. Jame aptarti žemės ūkio veiklos apmokestinimo ir deklaravimo už praėjusius metus klausimai, lengvatinės banko paskolos žemdirbiams, šių metų pasėlių deklaravimo naujovės bei kitos aktualijos. Vienas iš svarbiausių klausimų – balandžio 12 d. prasidėsiantis pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimas, kuris tęsis iki birželio 15 d.

Kaip ir kasmet, iki liepos 10 d. dar bus priimamos pavėluotai pateiktos paraiškos, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc. Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Gramas ragina deklaruoti pasėlius, kaip įmanoma greičiau, kadangi anksčiau deklaravusieji greičiau gaus tiesiogines išmokas.

 

Šiemet žemdirbiai pasėlius deklaruos nebe rankiniu, o elektroniniu būdu. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Eimantas Salatka informavo, kad šiais metais nebebus popierinių žemėlapių. Deklaruojamų pasėlių ir žemės ūkio naudmenų plotai bus įbraižomi elektroniniu būdu. Deklaruojant patariama nurodyti savo elektroninį paštą, kad Nacionalinės mokėjimų agentūros specialistai galėtų teikti informaciją, paklausimus, atsakyti į klausimus.

Ūkininkai, besinaudojantys elektronine bankininkyste, nuo šiol galės nuolat stebėti viską, kas susiję su jų byla: patikrinimus, klaidas, išmokų gavimą ir kt. veiksmus.

Susirinkimo dalyviams buvo priminta, kad iki lapkričio 1 d. privaloma atnaujinti žemės valdas. Tai padaryti galima seniūnijose pateikus asmens ir žemės nuosavybės dokumentus. Neatnaujinus žemės valdų, ūkininkai negaus tiesioginių išmokų už deklaruotus pasėlius arba jas gaus gerokai vėliau.

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Janina Veselienė priminė žemdirbiams, kad balandžio 1 d. baigiasi pieno kvotos metai. Pieno gamintojai, parduodantys arba nemokamai atiduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, kiekvieniems kvotos metams pasibaigus (kvotos metai prasidėjo 2009 m. balandžio 1 d., baigsis šių metų balandžio 1 d.), nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d. turi pateikti deklaraciją apie kvotos metais pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje maistui ir gyvuliams šerti, parduoto arba atiduoto tiesiogiai vartoti bei parduoto supirkėjui pieno kiekius, nurodydami ir likusių nepanaudotų pieno bei pieno produktų kiekius.

 

J. Veselienė pienininkystės ūkių savininkams pranešė, kad pardavusiems pieną be kvotų, baudos nebus skiriamos.  

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ inžinierius Kęstutis Cydzikas informavo, kad jo atstovaujama įmonė iš žemdirbių nemokamai priima šienainio plėvelę, maišus, kuriuose buvo trąšos bei tarą nuo chemikalų. Žemės ūkio rūmų atstovė Rūta Čaplinskienė pranešė, kad ūkininkai, naudojantys šienainio plėvelę privalo apie sunaudotą jos kiekį informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

 

{mazeikiai}

{parasas}