Kai kuriose mokyklose ir jų bibliotekose atnaujinama įranga bei baldai

Švietimo aprūpinimo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 „Dėl Mokyklų tobulinimo programos plius patvirtinimo“, vykdo devynis projektus, iš kurių trijuose dalyvauja Mažeikių rajono mokyklos. Pasak Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Daivos Radzienės, šių projektų uždavinys – modernizuoti mokyklų bibliotekas, bendrojo lavinimo mokyklas, įrengiant šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintas mokytojų darbo vietas, atnaujinti technologijų, gamtos ir menų mokymo priemones bei įrangą.
 

Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, kurio vertė 380 761,92 litų, dalyvauja: K. Jagmino pradinė, Daubiškių, Krakių, Renavo, Ukrinų, Žemalės ir Senamiesčio pagrindinės, Židikų Marijos Pečkauskaitės ir Sodų vidurinės mokyklos bei Sedos Vytauto Mačernio gimnazija. Šiame projekte dalyvaujančios mokyklos gavo stacionarius bei nešiojamuosius kompiuterius, daugiafunkcinius kopijavimo aparatus, projektorius ir dokumentų kameras, baltąsias lentas, interaktyviąsias lentas. Iš viso mokykloms pristatyta priemonių už 337 065,12 litų.

 

 

Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ dalyvauja: „Ventos“ pagrindinė ir Pavasario vidurinė mokyklos, Gabijos, Merkelio Račkausko ir Viekšnių gimnazijos. Į projekte, kurio bendra vertė – 58 786,00 litų, dalyvaujančias mokyklas atvešti daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, skaitytojų kėdės, projektoriai, dokumentų kameros, nešiojamieji ekranai, dokumentų įrišimo įrenginiai, vienpusės knygų spintos, stovai žurnalams, spintos su įstiklintomis durimis, informacinės lentos, knygų ekspozicinės spintos, skaitytojų stalai, bibliotekininkų stalai, bibliotekininkų kėdės, kompiuteriniai stalai. Iš viso pristatyta priemonių už 57 001,00 litų.    

 

Projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ dalyvauja: „Ventos“ pagrindinė, Pavasario, Sodų, Tirkšlių, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos, Gabijos, Merkelio Račkausko, Sedos Vytauto Mačernio ir Viekšnių gimnazijos. Šio projekto bendra projekto vertė dar tikslinama, šiuo metu pasirašinėjamos sutartys dėl prekių tiekimo.

 

{mazeikiai}

{parasas}