Stalo pratybos Mažeikių rajono policijos komisariate

Tikslu tobulinti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato (toliau-Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK) kompetenciją užtikrinant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą susirinkimų (mitingų, piketų, demonstracijų, procesijų, įvairių eitynių, kitokių taikių beginklių susirinkimų) ir kitų renginių metu ir siekiant tobulinti Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK bei kitų Telšių aps. VPK struktūrinių padalinių (rajonų policijos komisariatų) pareigūnų įgūdžius užtikrinant ir atkuriant viešąją tvarką masinių riaušių ar grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka, metu, 2010 m. vasario 19 d., 10.00 val., Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK pasitarimų salėje, prasidėjo stalo pratybos.

Stalo pratybose dalyvavo:

    -pratybų vadovai: Aurijus Jusys, Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK viršininkas ir Talidas Ostrauskas, Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK viršininko pavaduotojas.

    -pratybų vertintojai: Alfonsas Motuzas, Telšių aps. VPK viršininkas ir Artūras Stirbys, Telšių aps. VPK viršininko pavaduotojas.

    -Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK ekstremalių situacijų valdymo grupės nariai: Algimantas Domarkas, VTS viršininkas, Antanas Tenys, Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas, Mindaugas Jaremčiukas, Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas, Regina Barcevičiutė, Kriminalinės policijos skyriaus viršininko pavaduotoja, Arūnas Bubliauskas, VTS Prevencijos poskyrio viršininkas, Eimantas Marcinkevičius, l. e VTS Kelių policijos poskyrio viršininko pareigas, Antanas Garalis, Organizacinio poskyrio viršininkas, Zina Jemeljanovienė, Migracijos poskyrio viršininkė, Vitalijus Kryževičius, l.e areštinės specialisto pareigas.

 

    -kiti stalo pratybų dalyviai: G. Indrulis, Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas, A. Murauskas, Mažeikių r. savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro atstovas, S. Keliotienė,V. Į. Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro atstovė, M. Tamašauskas, VSAT Šiaulių rinktinės Mažeikių užkardos atstovas, Telšių, Plungės, Rietavo komisariatų atstovai.

    
A. Motuzas, Telšių aps. VPK viršininkas, pradėdamas šį renginį akcentavo, jog šio susirinkimo tikslas- suorganizuoti stalo pratybas, skirtas galimiems masinių riaušių ar kitų neramumų viešose vietose koordinavimui, užtikrinimui, viešosios tvarkos atstatymui. Būtent tokios stalo pratybos iki kovo 1 d. yra organizuojamos visose apskrityse.

 

Pirmosios stalo pratybos įvyko policijos departamente, kur dalyvavo visų teisėsaugos institucijų vadovai ir atsakingi pareigūnai, viešojo saugumo padalinių vadovai. Remiantis praeitų metų sausio mėnesio pavyzdžiais Vilniuje, kada nepilnai buvo vidaus reikalų sistemos atitinkami padaliniai ar grupės nesuveikė iki galo taip kaip reikėjo, todėl ir organizuojamos tokios stalo pratybos, kad pažiūrėti kaip tarpusavyje sąveikauja atskiri padaliniai ar padalinio atskiros grupės, kaip organizuojamas darbas, įvedant priemonių planą „Vėtra“, kaip pasitelkiama kitų padalinių pajėgos, kaip yra dokumentuojama bei atstatoma viešoji tvarka ir rimtis.

Tokio pobūdžio pratybos jau buvo organizuotos Klaipėdos aps. VPK.

 

Pratybos daugiau teorinio pobūdžio, tačiau jos yra naudingos ir veiksmingos, kadangi parodo trūkumus. Mažeikiai pasirinkti kaip Telšių apskrities komisariatas todėl, kad čia daugiau didesnių įmonių, kai kurios jų priverstos bankrutuoti, be to šiame mieste yra strateginis objektas Mažeikių nafta, todėl yra didesnė grėsmė kilti neramumams, be to, liepos mėn. vyks savivaldos rinkimai, taip pat susiję ir su sunkmečiu, kada atitinkami sluoksniai žmonių yra neramūs, stengiasi organizuoti mitingus ir atsiranda žmonės, provokuojantys tuos neramumus.

 

Aurijus Jusys, Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK viršininkas susirinkusiuosius supažindino su stalo pratybose dalyvaujančiais asmenimis bei paskelbė informaciją apie mitingą (Legendą).

 

Išklausius informaciją, Talidas Ostrauskas, Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK viršininko pavaduotojas pristatė viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo mitingo metu Mažeikių mieste planą. Plano nagrinėjimo metu vyko diskusijos, nuomonių išsakymai, įvairių galimų situacijų sprendimas bei stalo pratybų rezultatų aptarimas.

 

Linkėdamas gero, produktyvaus darbo, viršininkas A. Motuzas siūlo modeliuoti situacijas, diskutuoti, kilus neaiškumams viską išsiaiškinti.

 

Informaciją pateikė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato atstovė spaudai Violeta Grigaitienė.
   

{parasas}