"Įrėmino" parlamentines išlaidas

ATN.LT

 Parlamentinei veiklai skirtomis lėšomis Seimo nariai negalės mokėti už mokymo kursus, už nakvynę Lietuvoje esančiuose viešbučiuose, už taksi paslaugas, vykstant tarpmiestiniu maršrutu. Šie ir kiti apribojimai numatyti Seimo valdybos sugriežtintoje Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms panaudojimo tvarkoje.

 

Seimo valdyba, pritardama specialios darbo grupės pateiktam projektui, pakeitė Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą. Jame numatyta, kad už parlamentinei veiklai skirtas lėšas nebus galima apmokėti už Seimo nario biuro inventoriaus, pavyzdžiui, šildytuvų, stalinių lempų, virdulių, puodelių įgijimą.

 

Taip pat atsisakoma reprezentacinių išlaidų. Šioms išlaidoms priskiriamos išlaidos maitinimui, vertėjams, gidams, kitoms prekėms ir paslaugoms.

 

Seimo narys, įsigijęs knygų, gėlių ar suvenyrų, privalės pateikti aiškinamąjį raštą, kuriame išsamiai nurodytų, kokiems tikslams panaudotos lėšos (renginio pavadinimas, renginio programa, kokiems asmenims priimti ar pasveikinti įteiktos knygos, gėlės ar suvenyrai).

 

Nauja tvarka, sugriežtinanti ir apribojanti parlamentinei veiklai skirtų lėšų panaudojimą, įsigalios nuo šių metų gruodžio 1 d.
Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarka buvo griežtinta ir liepą. Tuomet, be kita ko, buvo sugriežtinta atsiskaitymo už automobilio remontą bei reprezentacinių išlaidų panaudojimo tvarka.

 

www.atn.lt