Papūga

 Viena ponia norėjo nusipirkti kokį nors naminį gyvulėlį, bet katės, šunys reikalauja daug priežiūros, tad nusprendė nusipirkti papūgą, kuri dar ir kalba. Bet ir vėl problema. Daug kainuoja! Bet vieną dieną, eidama per turgų, pamato papūgą, kuri tekainuoja tik 30 litų. Na,moteriškaitė aišku iš karto ir perka, bet pardavėjas, parduodamas papūgą, paaiškina, kodėl taip pigiai parduoda:

 

– Matot ponia, ši papūga visą laiką buvo viešnamyje… Bet moteriškė vistiek nusiperka papūgą.

Parsinešusi namo laukia kada ši pradės kalbėti. Papūga dairėsi, dairėsi ir pagaliau prabilo:  

– Naujas viešnamis, nauja šeimininkė!

Moteriškei iš pradžių nepatiko, bet po to pradėjo juoktis. Po to grįžta namo iš mokyklos dukterys. Papūga, į jas gerai pasižiūrėjus:

– Naujas viešnamis, nauja šeimininkė, naujos prostitutės.

Na, ir merginos pradeda juoktis. Pagaliau vakare iš darbo grįžta ir vyras. Papūga ilgai žiūrėjo į šeimos galvą, į šeimininkę, paskui į dukteris ir sako:

– Naujas viešnamis, nauja šeimininkė, naujos prostitutės, o klientai vis tie patys! Sveikas Jonai! Kaip laikaisi?