Pagaliau bus tvarkomi miesto parkai

 

Praėjusią savaitę Mažeikių rajono savivaldybės administracija pasirašė vykdomų projektų „Kompleksinis Melioratorių g. parko sutvarkymas“ ir „Mažeikių Senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81-003/1VL-801/MS-486 ir Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81-004/VL-802/MS-487 su LR Vidaus reikalų ministerija, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA).

 

Minėti projektai įgyvendinami pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.

 

Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto lėšų bei Mažeikių rajono savivaldybės indėlio.

Projekto „Kompleksinis Melioratorių g. parko sutvarkymas“ vertė – 1 500 000 Lt, projekto „Mažeikių Senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ vertė – 3 500 000 Lt.

 

www.infomazeikiai.lt