Lietuvoje daugėja pesimistų

ATN.LT

 

Gyventojai rugpjūtį, palyginti su liepa, pesimistiškiau vertino šalies ekonomines perspektyvas – daugiau gyventojų prognozavo šalies ekonominės padėties blogėjimą ir bedarbių skaičiaus augimą. Statistikos departamentas praneša, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2009 m. rugpjūtį buvo minus 47. Palyginti su liepa, jis sumažėjo 4 procentiniais punktais.

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą lėmė blogesnės visų jo sudėtinių dalių prognozės. Padaugėjo gyventojų, prognozuojančių savo namų ūkio finansinės padėties blogėjimą, truputį blogiau buvo vertinama galimybė nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių.

 

Rugpjūtį 3 proc. gyventojų teigė, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 63 – kad pablogėjo, o 34 proc. gyventojų sakė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (liepą – atitinkamai 4, 58 ir 38 proc.).

 

Vertindami savo šeimos finansinės padėties tikėtinus pokyčius per artimiausius 12 mėnesių, 9 proc. gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 52 – pablogėjimo (liepą – atitinkamai 9 ir 49 proc.). 32 proc. gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

 

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 90 proc. gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 1 proc. – kad pagerėjo, 8 proc. atsakė, kad padėtis per praėjusius 12 mėnesių nepasikeitė (liepą – atitinkamai 89, 1 ir 9 proc.). Rugpjūtį 11 proc. gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėnesių truputį pagerės, 63 proc. prognozavo pablogėjimą, 21 proc. teigė, kad padėtis išliks tokia pati (liepą – atitinkamai 13, 58 ir 25 proc.).

 

Rugpjūtį 91 proc. gyventojų prognozavo bedarbių skaičiaus augimą per artimiausius 12 mėnesių (liepą – 88 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime rugpjūtį nesiskyrė. Palyginti su liepa, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, kaime – 5 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą mieste labiausiai lėmė pesimistiškesnės bedarbių skaičiaus prognozės, kaime – pesimistiškesnės perspektyvos nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių.

 

Per metus vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 20 procentinių punktų. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą, dalis išaugo nuo 52 iki 91 proc., iš jų prognozuojančių spartų bedarbių skaičiaus augimą – nuo 9 iki 53 proc.

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio pasikeitimui įtakos turėjo ir pesimistiškesnės nei prieš metus namų ūkio finansinės padėties prognozės. Gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėnesių pablogės, dalis padidėjo nuo 34 iki 52 proc. Palyginti su praėjusiais metais, gyventojai blogiau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas bei galimybę nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių.

 

www.atn.lt