Mažeikių rajono šachtinių šulinių vandens tyrimų analizė

 

Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyrius šachtinių šulinių vandens tyrimus vykdo vadovaujantis 2002 m. gegužės 30 d. LR SAM įsakymu Nr. 250 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“. Įsakymo vykdymo tikslas – išvengti apsinuodijimų nitritais ir nitratais, visuomenės sveikatos centrams apskrityse: gavus pranešimą apie apsinuodijimą ar įtarimą apsinuodijus nitritais ar nitratais, nedelsiant atlieka epidemiologinį tyrimą, organizuoja vartotų maisto produktų ir geriamojo vandens tyrimus. Gavus asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šulinio vandenį (pagal 1.4 punktą), organizuoja šulinio vandens mikrobiologinį ir cheminį tyrimą, nustatyti azoto grupės junginių – nitritų, nitratų, amoniako kiekį bei informuoja tirto šulinio vandens vartotojus apie šulinio vandens kokybę, galimą pavojų sveikatai, vandens ruošimo būdus.

 

Nitratai labai pavojingi nėščiosioms, naujagimiams ir pirmųjų mėnesių kūdikiams. Nitratų toksiniam poveikiui labai jautrūs žmonės, turintys tam tikrų fermentų deficitą. Kitos padidinto jautrumo grupės yra vaikai,  sergantys infekcinėmis ligomis, taip pat visi sergantieji širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemų ligomis, anemijomis.

 

Prie padidinto jautrumo grupių priskiriami ir  senyvo amžiaus žmonės. Nitratų toksinis poveikis pasireiškia sutrikusiu organizmo aprūpinimu deguonimi. Nes nitratai virtę nitritais žmogaus organizme hemoglobiną, kuris  aprūpina organizmą deguonimi, paverčia methemoglobinu. Vystosi vidinis deguonies badas. 

 

Kai methemoglobino koncentracija kraujyje pasiekia 10 proc. pasireiškia klinikiniai methemoglobinemijos simptomai – kūdikį pradeda pykinti, jis vemia, dūsta, mėlynuoja oda bei gleivinės, nesuteikiant pagalbos atsiranda traukuliai,  kūdikis gali  net mirti. Todėl būtina žinoti, kad besilaukiant ir jau auginant kūdikį, naudoti neištirtą šachtinio šulinio vandenį pavojinga ne tik sveikatai, bet ir gyvybei.

 

Reikia priminti, kad kūdikių maistui negalima pirkti bet kokio  fasuoto vandens. Būtina atkreipti dėmesį į etiketėje pateiktą informaciją – joje turi būti pažymėtos nitratų, nitritų, natrio ir vario koncentracijos, atitinkančios kūdikių maistui skirto vandens reikalavimus. Čia reiktų akcentuoti kūdikių maitinimo krūtimi svarbą, bent jau iki 6 mėn. amžiaus.

 

Dažnai pamirštama, kad nitratai kenksmingi ne tik vaikams. Pastoviai vartojant nitratais užterštą vandenį, kyla grėsmė ir sveikiems suaugusiems žmonėms. Tik reikia pastebėti, kad suaugusiųjų žmonių organizmui nitratai labiau pavojingi ne dėl methemoglobinemijos galimybės, o dėl  nitritų  jungimosi su aminais, ko pasekoje susidaro kancerogeniški junginiai – nitrozaminai bei nitrozamidai. Taigi atsiranda rizika susirgti onkologine liga. Vis tik vanduo žmogaus gyvenime užima labai svarbią vietą ir jo kokybė privalo būti nepriekaištinga.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos įtarus apsinuodijimą nitritais ar nitratais, nedelsiant privalo informuoti visuomenės sveikatos centrą apskrityje, nurodant nukentėjusio asmens vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, įvykio vietą, sveikatos būklę, įtariamą apsinuodijimo šaltinį, taip pat nustatyti methemoglobino, nitratų ir nitritų kiekį organizme.

 

Apsinuodijimų nitritais ar nitratais diagnozei patvirtinti sudaryti kompetentingą komisiją, nustačius ar įtarus apsinuodijimą nitritais ar nitratais, skubiai informuoti Ekstremalių sveikatai situacijų centrą. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įpareigotos rinkti ir teikti visuomenės sveikatos centrams apskrityse informaciją apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, kurie maistui naudoja kastinių šulinių vandenį, nurodant vardą ir pavardę bei gyvenamosios vietos adresą.

 

Per 2009 m. I pusmetį pranešimų iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, kurie maistui naudoja šachtinių šulinių vandenį, gauta 64. Iš jų: 53 nėščiosios ir 11 kūdikių.

 

Apie vandens kokybę informuota 70 šachtinių šulinių vartotojų.

 

www.infomazeikiai.lt