Septynių miegančių brolių pranašystės

 

Liepos 10-toji nuo seno vadinta septynių miegančių brolių diena. Pasak vienos legendos, Kijeve šie broliai statę katalikų šventovę. Bedirbdami jie pavargę, prigulę pokaičio ir… neatsibudę iki šiol. Etnologai sako, kad jie turėjo septynias Kristaus žymes ir galią nulemti vasaros orus.

 

 

Dar viena legenda byloja, kad II mūsų eros amžiuje šie septyni broliai buvo nukankinti kartu su jų motina Felicita. Ji buvo romėnė našlė, kuri apaštalavo tarp pagonių. Krikščionių persekiotojai vertė Felicitą išsižadėti savo tikėjimo. Motinos akyse vieną po kito kankino sūnus. Tačiau Felicita tik drąsino vaikus numirti garbingai. Jai paskutinei nukirto galvą.

 

Kaip ten bebūtų, tačiau septyni miegantys broliai liepos 10-tajai auštant trumpam pasirodo danguje Sietyno pavidalu. Kiekvienas brolis – viena žvaigždelė. Pažiūri, pasvarsto mūsų darbus ir, saulei tekant, vėl užmiega. Galbūt sapnuoja žemiškąjį gyvenimą?

 

Štai mūsų protėviai kiekvienais metais prieš liepos 10-ją susirūpinę, žvilgsniais varstydavo dangų, ir garsiai svarstydavo: lis ar nelis. Juk tos dienos lietus ar giedra tęstųsi dar septynias dienas, o gal net septynias savaites. Pasak liaudies išminties, jei lyja visą savaitę, panašūs orai išliks net septynias savaites. Jei šią dieną neiškrenta nė lašelis, irgi nėra gerai, nes gresia sausra.

 

www.infomazeikiai.lt