Drąsuolės

Dvi skruzdėlės sėdi medyje. Pro šalį eina dramblys. Viena rėkia: “,Ei, tu, peraugėli…” Dramblys nekreipia dėmesio. Kita rėkia: “Ei, tu, nusipenėjęs storuli…” Dramblys eina toliau. Tada abi rėkia: “Tu, kurčias, peraugęs dručki…”

Dramblys neapsikentė, papurtė medį. Viena skruzdėlė nukrito jam ant sprando, o kita rėkia: “Smauk jį, smauk!”