Mažėja lietuvių migracija

Statistikos departamento vertinimais, 2008 m. iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi išvyko 23,7 tūkst. gyventojų, tai 2,8 tūkst. mažiau negu 2007 m., o imigravo – 9,3 tūkst. žmonių, tai 0,7 tūkst. daugiau negu 2007 m. Didžiąją dalį migrantų sudarė Lietuvos Respublikos piliečiai (2008 m. – 79 procentus emigrantų ir  68 procentus imigrantų).

 

Tarptautinei migracijai įtakos turėjo suprastėjusi ekonominė ir finansinė šalies padėtis, sparčiai didėjantis nedarbas ir mažėjantis laisvų darbo vietų skaičius.  
Nuo pat įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvoje išlieka ta pati tendencija: daugiau negu du trečdaliai emigrantų išvykimo tikslo šalimi renkasi Europos Sąjungos valstybę narę.

 

2008 m. į Jungtinę Karalystę  emigravo 26 procentai emigrantų, Airiją – 12, Vokietiją – 8, Ispaniją – 5 procentai. Išvykstama nuolat gyventi ir į JAV (11 proc. visų emigrantų), Rusijos Federaciją,  Baltarusiją (po 6 proc.).  

 

Duomenis pateikė Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

 

www.infomazeikiai.lt