IŠRINKTI PIRMIEJI SENIŪNAIČIAI

Vakar, birželio 15 d., pirmieji rinko seniūnaičius Mažeikių seniūnijos Reivyčių seniūnaitijos ir Reivyčių seniūnijos Urvikių seniūnaitijos gyventojai. Nuo šiol dvejus metus Reivyčių seniūnaitijos teritorijoje gyvenantiems žmonėms visuomeniniais pagrindais  atstovaus Brigita Momgaudienė, Urvikių seniūnaitijoje – Zita Zubovienė. Už abi kandidates buvo pasisakyta vienbalsiai.

Gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimų tvarkos apraše nurodoma, kad seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 50 rinkėjų. Mažeikių seniūnas Petras Užkuras džiaugiasi, kad Reivyčių seniūnaitijos gyventojai gana aktyviai dalyvavo rinkimuose – į apklausą atėjo daugiau nei 60 žmonių. Urvikių seniūnaitijoje, kurioje gyvena mažiau kaip 500 gyventojų, seniūnaitis išrinktas gyventojų susirinkime atviru balsavimu. Susirinkime dalyvavo 12 rinkėjų.

 

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas. Vietos savivaldos įstatyme nurodoma, kad seniūnaitis visuomeniais pagrindais atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose; skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą; prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais; turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką.

 

Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas; turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus; teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

 

www.infomazeikiai.lt