AB „Mažeikių nafta“ atkuria nusikaltėlių pažeistą gamtos pusiausvyrą

Vandens kokybė Rokiškio ir Biržų rajonų vandens telkiniuose, kur kovą ir gegužę įvyko ekologinės avarijos, atitinka nustatytas normas. Tai patvirtino Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus prie Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ir Vilniaus aplinkos apsaugos agentūros jungtinių tyrimų centro bei AB „Mažeikių nafta“ aplinkos tyrimų laboratorijos atliktų tyrimų rezultatai.

Rokiškio rajone, ties Juodupės gyvenviete kovo mėnesį nenustatyti asmenys prisijungė prie naftos produktų transportavimo vamzdyno, o vėliau, trūkus nelegaliai prijungtai žarnai, į aplinką išsiliejo vamzdynu į Latviją transportuojamas dyzelinas. Lietuvos teritorijoje nusidriekusią vamzdyno dalį prižiūri AB „Mažeikių nafta“.

Avarijos padarinius ėmėsi likviduoti bendrovės „Mažeikų nafta“ avarijų likvidavimo komanda, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai, civilinės saugos specialistai, Juodupės seniūnijos darbuotojai.

Vėliau, gegužės mėnesį, Biržų rajone užfiksuotas mėginimas nelegaliai prisijungti prie produktotiekio „Ilukstė – Ventspilis“. Nelegaliai prisijungti buvo mėginama Apaščios  upės dugne, netoli Totorių kaimo.

AB „Mažeikų nafta“ avarinės tarnybos, atvykusios į avarijos vietą, nedelsiant sustabdė dyzelino tekėjimą, pastatė 7 bonines užtvaras, kurios sustabdė teršalų plitimą upe link gyvenvietės. Tęsdami padarinių likvidavimo darbus specialistai surinko ir utilizavo užterštą vandenį.

Gegužės ir birželio mėnesiais buvo tikrinamas vandens telkinių užterštumas Rokiškio rajono Šaltojos upelyje bei Vyžuonos ir Nemunėlio upėse. Tyrimų rezultatai parodė, kad vanduo atitinka nustatytas normas. „Visi darbai buvo gerai organizuoti. Šiuo metu vanduo prie Juodupės miestelio atitinka nustatytas normas“, – sakė Angelė Plančiūnaitė, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotoja.

AB „Mažeikių nafta“ parengtame taršos likvidavimo veiksmų plane numatyti darbai truks iki spalio mėnesio. Kartu su grunto valymo darbais bus pamažu nuimamos boninės užtvaros, neleidusios dyzelinu užterštam vandeniui plisti toliau.

 

Informaciją pateikė AB „Mažeikių Nafta”. 

 

www.infomazeikiai.lt