Policija pataria: kaip elgtis radus įtartiną daiktą?

 

Artėja vasara. Vis daugiau būname gamtoje. Dirbame sode ir darže, keliaujame. Padidėja rizika rasti įtartinų daiktų ar sprogmenų. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras” pareigūnai pataria kaip elgtis, aptikus įtartiną daiktą:

„Jei sprogmens nepaliesi, greičiausiai jis nesprogs”:

Nelieskite įtartinų daiktų ar sprogmenų.

– „Jei tu matai bombą, tai ir bomba mato tave”:

Nuo įtartino daikto ar sprogmens visada pasitraukite tuo pačiu keliu, kuriuo priėjote. Nueikite kuo toliau ir pasislėpkite už patvarios konstrukcijos, geriausia – pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų galvos nėra langų, nes įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali sužeisti.

„Geriau išminuotojams patikrinti įtartiną daiktą, nei atvykti į įvykio vietą po sprogimo”:

Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu. Jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Atsakomybė už melagingą pranešimą gresia tik tais atvejais, jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.

„Nuo įtartino daikto ar sprogmens kuo toliau nuveskite visus smalsuolius”:

Kol atvyks policija, pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, o čia esantys privalo pasitraukti kartu su jumis. Vienam tai atlikti nėra lengva, todėl, jei yra daug žmonių, pakvieskite kelis aktyviausius būti „koordinatoriais”, kurie iš pavojingos teritorijos atitrauktų po grupelę smalsuolių.

„Būtinai sulaukite policijos pareigūnų”:

Tik Jūs galite nurodyti įtartino daikto ar sprogmens tikslią buvimo vietą ir apibūdinti jį, todėl jūsų buvimas saugiu atstumu nuo galimai pavojingos teritorijos yra būtinas.

Būkime saugūs ir pilietiški!

Kaip elgtis gavus grasinimą apie padėtus sprogmenis:

Įdėmiai išklausykite pranešimą ir pasistenkite išsiaiškinti:
– Kur padėtas sprogmuo?
– Kada sprogmuo sprogs?
– Kaip atrodo sprogmuo?
– Atkreipkite dėmesį į kalbėjimo manierą, akcentą, kalbos defektus, foninius garsus.
– Pasistenkite užsirašyti tikslų pranešimo tekstą.
– Praneškite policijai.
– Praneškite įstaigos administracijai ir (ar) saugos tarnybai, ir esant būtinumui, evakuokite įstaigos darbuotojus į saugią vietą.

Kaip elgtis sprogimo vietoje (arba po sprogimo):

– Kriskite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą, jei yra galimybė pasinaudokite priedanga. Priedanga šiuo atveju teks rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis.
– Nugriaudėjus sprogimui, neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto kaip bumerangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai.
– Įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama.

Jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicininę pagalbą. Pasirikdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti.

Apie įvykį praneškite POLICIJAI telefonu 112.

 

www.infomazeikiai.lt