Kiaulių gripas Lietuvos dar nepasiekė

 

Atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos informaciją ir vis labiau plintant naujojo tipo gripo virusui bei norint tinkamai pasirengti galimai gripo pandemijai, 2009 m. gegužės 19 d. įvyko Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro (toliau – ESVC) posėdis. Jam vadovavo Apskrities viršininko pavaduotojas, Apskrities ESVC vadovas Jurgis Staševičius.

 

Posėdyje dalyvavo Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus vedėja Inga Bukauskaitė,  Telšių apskrities Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos Gyvūnų sveikatos ir gerovės skyriaus vedėjas Vytautas Gedvilas, Apskrities gydytojo skyriaus vedėjas Zalmenas Šapiro, Telšių visuomenės sveikatos centro direktorius Saulius Dovydaitis ir ULPK skyriaus vyr. specialistas Dalius Abromavičius, Telšių rajono savivaldybės gydytojas Juozas Vengalis, Rietavo savivaldybės civilinės saugos vyr. specialistas Algirdas Meilus, Plungės rajono savivaldybės administracijos Civilinės ir priešgaisrinės saugos skyriaus vedėja Regina Dambrauskienė ir vyr. specialistas Česlovas Puidokas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė Irena Vaicekavičienė ir vyr. specialistas Antanas Murauskas.

ESVC nariai apžvelgė kiaulių gripo susirgimų situaciją Lietuvoje ir užsienyje. Įvertino tarnybų pasirengimą galimai gripo pandemijai ir numatė veiksmus jai pasireiškus.

Esant tokiai gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijai pasaulyje, tarnybos, susijusios su galima tokia situacija, ėmėsi papildomų atsargumo priemonių. Posėdyje nutarta:

1. parengti apskrities ir savivaldybių pasirengimo gripo pandemijai planus (priemonių planus);

2. paruošti ir išplatinti tarp gyventojų informacinius lankstinukus apie gripo plitimo būdus ir apsisaugojimo nuo gripo plitimo priemones;
             

3. užtikrinti informacijos apie gripą ir gripo pandemijos grėsmę Lietuvoje ir apskrityje rengimą ir teikimą žiniasklaidos priemonėms ir visuomenei.

 

www.infomazeikiai.lt