IEŠKOMA GALIMYBIŲ MAŽINTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDAS

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų vadovai parengė 2009 metų  biudžeto išlaidų mažinimo priemonių planus įstaigų išlaikymo išlaidoms mažinti. Iki gegužės 20 d. visų įstaigų vadovai Finansų skyriui turėjo pristatyti projektus, kuriais asignavimų sumos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-50 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“, sumažintos 10 proc.

 

 

Savivaldybės administracija išlaidas nusprendė mažinti 12 proc. Iš viso 2009 metų Savivaldybės biudžetas turi būti „suplonintas“ net 7,74 mln. litų.
Gegužės 19 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-247, kuriuo nurodoma, kad savivaldybėms pavedama patvirtinti ir vykdyti savivaldybių biudžetų išlaidų sumažinimą (2009 metams patvirtintas asignavimų sumas patikslinti sumažintomis pajamomis ir gyventojų pajamų mokesčio ir valstybės biudžetui patikslinta grąžinama bendrosios dotacijos kompensacijų suma).

Šiuo įstatymu sumažinti Seimo patvirtinti 2009 metų savivaldybių biudžeto rodikliai. Metų pradžioje Mažeikių rajono savivaldybės rodikliai siekė beveik 140 mln. litų. Nuo gegužės 19 d. ši suma sumažinta 7 mln. 741 tūkst. litų arba 5,5 proc. Iš jų Valstybės investicijų programa (VIP) sumažinta 1 mln. 265 tūkst. Lt, dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti – 809 tūkst. Lt bei valstybinėms funkcijoms vykdyti – 440,6 tūkst. Lt.

Pasak Finansų skyriaus vedėjos Julijos Balvočienės, skaudžiausias yra gyventojų pajamų mokesčio mažinimas. Savarankiškoms funkcijoms vykdyti naudojamų lėšų dabar patvirtinta mažiau net 5 mln. 226,1 tūkst. litų arba 8,6 proc. nei buvo numatyta 2009 metų pradžioje.

„Natūralu, kad pajamos ir išlaidos turi mažėti vienodai, tačiau, deja,  dabar išlaidos turi būti sumažintos daugiau nei planuojama gauti pajamų – Seimas padidino bendrosios kompensacijos dotaciją valstybės biudžetui. Metų pradžioje buvo nurodyta per 2009 metus valstybės biudžetui grąžinti 2 mln. 113 tūkst. litų, dabar – 3 mln. 438 tūkst. litų. Vadinasi, Savivaldybės biudžetas dar netenka 1 mln. 325 tūkst. litų,“ – sakė Finansų skyriaus vedėja, akcentavusi, kad iš viso įstaigų asignavimai kitoms neišvardintoms reikmėms mažėja 6 mln. 551,1 tūkst. litų.

Norint sutaupyti tokią didelę pinigų sumą ir išvengti kai kurių biudžetinių įstaigų naikinimo, Mažeikių rajono savivaldybės vadovai nutarė taikyti solidarumo principą – visų įstaigų asignavimus mažinti 10 proc., o Savivaldybės administracijos – 12 proc. Įstaigų vadovai buvo pakviesti į pasitarimus, kuriuose aptartos asignavimų taupymo galimybės. 

   
Taupymo planus biudžetinių įstaigų vadovai rengė dar kovo mėnesį – Savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendime Nr. T1-50 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ nurodoma „iki 2009 m. kovo 20 d. parengti 2009 metų biudžeto išlaidų mažinimo priemonių planus biudžetinių įstaigų išlaikymo išlaidoms mažinti (valdymo, elektros energijos, šildymo, ryšių paslaugų, transporto ir kitų išlaidų), paskirti už priemonių vykdymą atsakingus asmenis, supažindinti su priemonių planu įstaigos darbuotojus“.

 

 

www.infomazeikiai.lt