2009 m. kovo mėn. eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

Statistikos departamentas praneša, kad 2009 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., eksportuotų prekių kainos sumažėjo 0,3 procento, importuotų prekių – 0,2 procento.2009 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., bendrajam eksportuotų prekių kainų pokyčiui didžiausią įtaką turėjo 21,0 procento sumažėjusios atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo, medžiagų atgavimo produkcijos, 1,9 – rafinuotų naftos produktų, 5,3 – niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos, 4,1 – drabužių, 3,3 – medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus ir 8,3 procento padidėjusios žemės ūkio, medžioklės produktų, 6,5 – kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, 1,6 – chemikalų ir chemijos pramonės gaminių, 2,8 – tekstilės gaminių, 1,7 – guminių ir plastikinių gaminių, 23,8 – žalios naftos ir gamtinių dujų kainos.


Didžiausią įtaką bendrajam importuotų prekių kainų pokyčiui turėjo 12,7 procento atpigę kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai, 1,1 – maisto produktai, 0,8 – kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai, 2,2 – drabužiai, 0,5 – niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga ir 1,7 procento pabrangusi žalia nafta ir gamtinės dujos, 40,7 – akmens ir rusvosios anglys (lignitas), 2,0 – žemės ūkio, medžioklės produktai, 1,0 – pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai, 5,5 – tabako gaminiai.

 

 

www.infomazeikiai.lt