Ekonomikos komitetas apsvarstė Darbo kodekso pataisas

 

Gegužės 20 d. Ekonomikos komitetas apsvarstė Darbo kodekso 99, 109, 111, 127, 129, 130, 140, 141, 146, 147, 150, 151, 152, 168, 188, 195, 203, 206 ir 256 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą XIP-473.

 

 

Projekto tikslas – sudaryti teisines prielaidas lanksčiai organizuoti darbą ir atsižvelgti į tai, kad esamas teisinis reglamentavimas neatitinka šiuo metu susiklosčiusios situacijos darbo rinkoje. Siūloma nustatyti galimybes lanksčiau tartis dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo reglamentavimo, peržiūrėti nuostatas dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva kai kurių reikalavimų palengvinimo, sudaryti palankesnes prielaidas efektyviau organizuoti darbo laiką įmonėje.

Priėmus įstatymo projektą, būtų sudarytos teisinės prielaidos ne tik lanksčiau organizuoti darbo santykius, bet ir būtų paskatinta socialinio dialogo Lietuvoje plėtra bei lankstus saugumo principų įgyvendinimas darbo santykiuose.

Ekonomikos komitetas, paskirtas papildomu, iš esmės pritarė iniciatorių pateiktam projektui ir pasiūlė pagrindiniam komitetui jį patobulinti atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto nuomonę dėl projektui pateiktų gausių pastabų ir pasiūlymų. Komitetas pritarė tokioms projekto iniciatorių nuostatoms: terminuota darbo sutartis gali būti sudaryta šalims susitarus, neatsižvelgiant į darbo pobūdį; Darbo kodekse numatyti išeitinės išmokos (kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) dydžiai kolektyvinėje sutartyje gali būti keičiami, t. y. gali būti nustatyti kiti dydžiai, bet ne mažesni nei pusė Darbo kodekse numatytųjų; viršvalandiniai darbai leidžiami ne tik kai tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, bet ir jos nesant – darbuotojo ir darbdavio rašytiniame susitarime. Komitetas nepritarė projekto iniciatorių siūlomam Darbo kodekso nuostatoms, kad darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, papildymui, numatančiam, kad kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygta, kad šis apribojimas taikomas darbuotojams, auginantiems vaikų iki dešimties metų.

Komitetas Gamtinių dujų įstatymo 6, 7, 10, 23 ir 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr.XP-2408(2) svarstyme padarė pertrauką.

 

www.infomazeikiai.lt