Pradedamas priėmimas į aukštąsias mokyklas

 

Šiandien, gegužės 19 d., pradedamas bendras prašymų studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose priėmimas internetu. Bendrą studentų priėmimą į universitetus ir kolegijas vykdo švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Dokumentų priėmimo į universitetus pabaiga – liepos 18 d., į kolegijas – liepos 25 d.

Prašymų registracija vyksta LAMA BPO interneto svetainėje – www.lamabpo.lt. Stojantieji gali pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas, nurodydami, kokią aukštąją mokyklą, studijų formą ir finansavimo pobūdį renkasi. Studijų formos pagal studijų intensyvumą yra dvi – nuolatinė ir ištęstinė. Ištęstine studijų forma studijuojama lėčiau, ilgiau. Ji sudaro galimybę daugiau laiko skirti darbui ar kitai veiklai.

Studijų formą – nuolatinę ar išplėstinę – galima rinktis, jeigu aukštoji mokykla nurodė, kad programą studijuoti galima abiem formomis. Abi formos gali būti finansuojamos valstybės lėšomis. Studijų programų, į kurias priimami per bendrąjį priėmimą, sąrašas skelbiamas LAMA BPO svetainėje.

Geriausiųjų vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės ir kviečiamųjų studijuoti į universitetus ir kolegijas sąrašai bus sudaromi atskirai ir ne vienu metu, kad neįstoję į universitetus dar turėtų galimybę įstoti į kolegijas.

Bendrajame priėmime dalyvauja 43 aukštosios mokyklos: Europos Humanitarinis universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno medicinos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos veterinarijos akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, LCC tarptautinis universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus verslo teisės akademija, Vytauto Didžiojo universitetas, Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno technikos kolegija, Klaipėdos kolegija, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, Klaipėdos verslo kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Marijampolė s kolegija, Panevėžio kolegija, Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija, Utenos kolegija, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Vakarų Lietuvos verslo kolegija, Vilniaus dizaino kolegija, Vilniaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus teisės ir verslo kolegija, Vilniaus verslo kolegija, Žemaitijos kolegija.

Bendrojo priėmimo taisyklės, aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai skelbiami www.lamabpo.lt

 

 

www.infomazeikiai.lt