Mažeikių r. Kurmaičių km. nyksta geležinkelio tilto statinių kompleksas

 

Š. m. gegužės 13 d. Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinio padalinio (toliau -Departamento Telšių TP) inspektorius užfiksavo, kad neprižiūrimas nyksta Kultūros vertybių registre esantis objektas – Geležinkelio tilto statinių kompleksas (Kurmaičių k., Mažeikių r.). Susidėvėjus stogui į kompleksą įeinančių sarginių vidų patenka kritulių vanduo, drėgmės veikiamos yra plytų mūro sienos, neužsandarintos sarginių angos, todėl ten pilamos šiukšlės. Pradeda rūdyti metalinės tilto konstrukcijos. Be to, pro atviras sarginių angas į vidų lengvai gali patekti tretieji asmenys.


Tokia nekilnojamojo kultūros paveldo objekto nepriežiūra pažeidžia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 str. 3 d. 1p., kuris numato, kad prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti statinius nuo neigiamo aplinkos poveikio yra valdytojo pareiga.

Departamento Telšių TP įpareigojo objekto valdytoją iki š. m. birželio 1 d. užsandarinti sarginių angas ir iki š.m. rugsėjo 1 d. išspręsti tolesnių komplekso tvarkybos darbų klausimą.

 

 

www.infomazeikiai.lt