Puiku

Mokykla. Pamoka. Mokytoja:
– Taigi, vaikai, prašom sugalvoti sakinį, kuriame būtų žodis „puiku!”.
Marytė kelia ranką:
– Saulė šviečia, kaip puiku!
Onutė neatsilieka:
– Šiandien gausiu 10, kaip puiku!
Mokytoja patenkinta:
– O gal kas galite sugalvoti sakinį, kur žodis „puiku” būtų dar labiau
pabrėžtas?
Iš galo Petriukas:
– Vakar per vakarienę mano nepilnametė sesuo pasakė, kad laukiasi, ir tėtė
tarė „Nu, puiku, bl………, tiesiog puiku”.