Nuo birželio nebus reikalaujama notariškai tvirtinti dokumentų kopijų ir parašo tikrumo

 

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam siūlymui atsisakyti reikalavimo notariškai tvirtinti dokumentų nuorašus ar jų išrašus, taip pat asmens parašo dokumentuose tikrumą. Visos Vyriausybės institucijos iki birželio įpareigotos peržiūrėti savo srities teisės aktus ir juos pakoreguoti.


Visos Vyriausybės įstaigos ir jai atskaitingos valstybės institucijos, peržiūrėjusios savo srities teisės aktus, turės juose panaikinti įpareigojimus reikalauti pateikti notaro patvirtintus dokumentų nuorašus ar jų išrašus, kai yra pateikiami dokumentų originalai, taip pat notariškai liudyti asmens parašo dokumentuose tikrumą tais atvejais, kai asmuo į valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas ar įmones kreipiasi asmeniškai.

 

Vyriausybės nutarimu keičiamiems teisės aktams pakoreguoti turės būti pateikti atitinkami teisės aktų projektai. Teisingumo ministro teigimu, tokia tvarka pasiūlyta todėl, kad kai kurių faktų tvirtinimas notarų biure visai netikslingas ir yra tik papildoma administracinė našta žmonėms ir verslui. „Planuojant notarų paslaugoms taikyti sąnaudomis grįstus įkainius, kai kurie iš notarinių veiksmų brangs, tad labai svarbu panaikinti tas procedūras, kurios yra nebūtinos. Atsisakius jų, sumažės biurokratijos, žmonėms nereikės mokėti už nereikalingas procedūras, bus taupomas laikas“, – sako R. Šimašius.

Per mėnesį visos institucijos turės taip pat įvertinti ar visais atvejais tikslinga ir pagrįsta reikalauti notarinio tvirtinimo ir paštu pateikiamiems dokumentams. R. Šimašiaus teigimu, toks reikalavimas turėtų išli tik išimtiniais atvejais, t.y., kai tai būtina dėl viešo intereso apsaugos. Jei kiltų pagrįsta abejonė dėl dokumento kopijoje (dokumente) esančių duomenų tikrumo, teisės aktuose turėtų būti numatyta galimybė institucijai pareikalauti dokumento originalo ar notarine tvarka patvirtinto dokumento nuorašo.

Teisingumo ministerijai pavesta teikti teisines konsultacijas visoms teisės aktus peržiūrėsiančioms institucijoms. Įvertinti teisinį reglamentavimą ir poreikį jį keisti taip pat rekomenduojama ir kitoms valstybės institucijoms bei savivaldybėms.

Teisingumo ministerija taip pat svarsto galimybes atsisakyti ir dalies kitų notariškai tvirtinamų sandorių – susijusių su nekilnojamuoju turtu, kai viena iš susitariančių šalių yra valstybė, dovanojimo sutarčių, kurių vertė didesnė nei 50 tūkst. litų, vertimų tikrumo ir kitų atvejų.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.