DARBO KODEKSAS DRAUDŽIA VERSTI DARBUOTOJĄ IMTI NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ

 

Šalies finansinei situacijai blogėjant, išradingieji valdininkai ieško būdų taupyti dirbančiųjų sąskaita. Kai kuriose savivaldybėse jau bandoma „zonduoti dirvą“ dėl galimybės išleisti švietimo sektoriaus darbuotojus nemokamų atostogų.

LŠMPSF pareiškia, kad versdami darbuotojus eiti nemokamų atostogų, darbdaviai šiurkščiai pažeidžia LR Darbo kodeksą. Tokiu atveju pagal ATPK 172 str. darbdaviui gali būti skiriama iki 1000 LT bauda.

 

 
LR Darbo kodekso (toliau DK) 184 str. 1 dalyje pateiktas sąrašas atvejų, kada darbuotojui turi būti suteikiamos atostogos. Tai atvejai, kai darbuotojo reikalavimas suteikti nemokamų atostogų administracijai yra privalomas. DK184 str. 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių nei numatyta DK 184 str. 1 d. suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

Vienam darbuotojui per sunku pasipriešinti darbdavio savivalei, tačiau susibūrus į profesinę sąjungą ir sudarant kolektyvinę sutartį, atsiranda galimybė lengvai apginti visų darbuotojų interesus, t.y. užkirsti priverstinių nemokamų atostogų suteikimo atvejus.

Taigi, DK darbdaviui nesuteikia TEISĖS savavališkai ir vienašališkai duoti nemokamų atostogų. Kolektyvinė sutartis yra papildoma garantija darbuotojo teisėms apginti. Prižiūrėdamos, kaip vykdoma kolektyvinė sutartis, profsąjungos užtikrina tinkamas darbuotojo darbo sąlygas.

 

Jei ugdymo įstaigoje nėra profesinės sąjungos ar kitų darbuotojų atstovų, tai darbo įstatymai nenumato teisės sudaryti kolektyvinės sutarties ir joje aptarti papildomų atvejų, suteikiant nemokamas atostogas. Tokiu atveju, darbdavys gali vadovautis tik DK184 str. 1d.

 

DARBO KODEKSAS

 

www.infomazeikiai.lt informacija.