Laikinai mažinamas valstybės tarnautojų darbo užmokestis

 

Seimas priėmė Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIP-508 (2). Balsavo: už – 67, prieš – 2, susilaikė 17. Priimtu patikslintu įstatymu nutarta nuo gegužės 1 d. laikinai (iki 2010 m. gruodžio 31 d.) sumažinti aukščiausių, t. y. 15–20, valstybės tarnautojų kategorijų pareiginių algų koeficientus, taip sudarant galimybę sumažinti valstybės biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui. Patikslintame įstatyme 1–14 valstybės tarnautojų kategorijų pareiginių algų koeficientai nekeičiami. Plačiau apie tai skaitykite čia.

www.infomazeikiai.lt informacija.