AB "Pieno žvaigždės" nepavyko prisiteisti beveik 6 milijonų litų

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu byla pagal AB „Pieno žvaigždės” skundą valstybei, atstovaujamai Žemės ūkio ministerijos, dėl žalos atlyginimo (prašoma priteisti 5 595 729 Lt ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos) nutraukta.


Dėl pieno sektorių ištikusio nuosmukio ir supirkimo kainų kritimo, Žemės ūkio ministerija (ministerija), vadovaudamasi Vyriausybės 2003 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 725, parengė Paramos taisykles ir įpareigojo pieno perdirbėjų įmones 2003 m. II pusmetį pieną iš ūkininkų supirkti tokiomis pačiomis kainomis, kokias įmonės mokėjo ir 2002 m. birželio-gruodžio mėnesiais. Už ūkininkams mokamas didesnes kainas perdirbėjams iš biudžeto buvo skirta 56 mln. Lt paramos. Kiekvienai įmonei lėšos buvo apskaičiuojamos atsižvelgus į tai, kokią dalį sudarė visos 2002 m. eksportuotos ir vidaus rinkoje suvartotos produkcijos (skaičiuojant perdirbtu pienu).

AB „Pieno žvaigždės” į teismą su skundu kreipėsi motyvuodama, kad dėl kainų skirtumo tarp mokėtos kainos ir 2003 metais nusistovėjusios kainos bei neteisėtų Paramos taisyklėse numatytų sąlygų patyrė tiesioginių bei netiesioginių nuostolių, kurių gautoji parama nekompensavo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. spalio 28 d. sprendime pažymėjo, kad Žemės ūkio ministerija Paramos taisyklėmis neįpareigojo pieną perdirbančių įmonių mokėti už superkamą rūšinį pieną tų kainų, kurias jos mokėjo 2002 metais atitinkamai tą patį laikotarpį. Tai buvo tik viena iš sąlygų, kurią įvykdžius, įmonės turėjo galimybę gauti minėtą paramą ir paremti pieno gamintojus.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, pažymėjo, kad AB „Pieno žvaigždės” 2003 m. birželio 16 d. – 2008 m. gruodžio 7 d. laikotarpiu jokių pretenzijų ministerijai dėl Paramos taisyklių įgyvendinimo ir iš to kylančių finansinių problemų raštu nepareiškė. AB „Pieno žvaigždės” byloje nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, jog AB „Pieno žvaigždės” būtų prašiusi ministerijos keisti kokias nors Paramos taisyklių sąlygas.

AB „Pieno žvaigždės” teise pateikti skundą tiek ministerijai, tiek teismui dėl galimai patirtos žalos atlyginimo nepasinaudojo ir neprašė atnaujinti praleistų terminų, nenurodė jokių objektyvių priežasčių, kodėl dėl žalos atlyginimo nesikreipė anksčiau.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, bylą nutraukė, nes paaiškėjo, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti. Teismas pažymėjo, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

 

 

www.infomazeikiai.lt