Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

Kovo 27 d., penktadienį, 10.00 val., Mažeikių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Stoties g. 18, II a.) vyks Savivaldybės tarybos posėdis.

 

Posėdžio darbotvarkė.

 

 

Posėdžio pradžia 10.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje (Stoties g. 18, II aukštas).
1.Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.
Pranešėja D. Štakonaitė.
2.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.
Pranešėja D. Štakonaitė.
3.Dėl specialiojo plano patvirtinimo.
Pranešėja D. Štakonaitė.
4.Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Gamyklos g. 28).
Pranešėja D. Štakonaitė.
5
.Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Smėlio g. 37).
Pranešėja D. Štakonaitė.
6.Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo.
Pranešėja A. Purauskytė.
7.Dėl objekto įrašymo į privatizavimo objektų sąrašą.
Pranešėjas J. Sperauskas.
8.Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų (Seda).
Pranešėjas J. Sperauskas.
9.Dėl Savivaldybės turto suteikimo pagal panaudos sutartį (UAB „Mažeikių vandenys“).
Pranešėjas J. Sperauskas.
10.Dėl panaudos sutarties nutraukimo.
Pranešėjas J. Sperauskas.
11.Dėl Savivaldybės turto suteikimo pagal panaudos sutartį (UAB „Žemaitijos Medea klinika“).
Pranešėjas J. Sperauskas.
12.Dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise.
Pranešėjas J. Sperauskas.
13.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-391 „Dėl asmenų, turinčių teisę į lengvatas važiuojant keleiviniu transportu, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo“, patvirtintos asmenų, turinčių teisę į lengvatas važiuojant keleiviniu transportu: mokinių, vaikų globos įstaigų gyventojų, mokytojų, gydytojų ir slaugytojų, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, socialinių pedagogų ir jų padėjėjų, auklėtojų ir jų padėjėjų, kultūros ir meno darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos“ pakeitimo.
Pranešėjas J. Sperauskas.
14.Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas J. Sperauskas.
15.Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas J. Sperauskas.
16.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo“ papildymo.
Pranešėjas J. Sperauskas.
17.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-271 „Dėl Mažeikių rajono kultūros ir socialinių įstaigų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, šilumos, elektros ir vandens sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ panaikinimo.
Pranešėjas A. Žiulpa.
18.Dėl 2009 metų II-IV ketvirčių viešųjų darbų programos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Žiulpa.
19.Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokesčio atleidimo už 2008 metus.
Pranešėjas A. Žiulpa.
20.Dėl antrinių žaliavų aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Žiulpa.
21.Dėl 2006 m. liepos 13 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Nuolatinės saugaus eismo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas A. Žiulpa.
22.Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir plėtra, bei nuotekų siurblinės statyba Mažeikių mieste“ II etapo finansavimo.
Pranešėjas A. Žiulpa.
23.Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai.
Pranešėja R. Kenstavičienė.
24.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo.
Pranešėjas Z. Kristutis.
25.Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos patvirtinimo.
Pranešėja A. Gagienė.
26.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategijos, programos sąmatos ir priemonių vykdymo plano patvirtinimo.
Pranešėja I. Vaicekavičienė.
27.Dėl Reabilitacijos paslaugų vaikams ir suaugusiems su fizine negalia teikimo 2009 metų programos patvirtinimo.
Pranešėja I. Vaicekavičienė.
28.Dėl Visų gyventojų grupių fizinio aktyvumo skatinimo ir vaikų ydingos laikysenos korekcijos 2009 metų programos patvirtinimo.
Pranešėja I. Vaicekavičienė.
29.Dėl Kraujotakos sistemos, onkologinių ligų ir centrinės nervų sistemos bei kitų lokalizacijų traumų diagnozavimo taikant kompiuterinės tomografijos tyrimą 2009 metų programos patvirtinimo.
Pranešėja I. Vaicekavičienė.
30.Dėl įgaliojimo suteikimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
31.Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą.
Pranešėjas A. Stonkus.
32.Dėl mokesčio už Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro teikiamas paslaugas.
Pranešėjas A. Stonkus.
33.Dėl Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro naujos nuostatų redakcijos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
34.Dėl Mažeikių choreografijos mokyklos naujos nuostatų redakcijos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
35.Dėl Mažeikių muzikos mokyklos naujos nuostatų redakcijos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
Posėdžio pradžia 10.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje (Stoties g. 18, II aukštas).
36.Dėl Mažeikių moksleivių namų naujos nuostatų redakcijos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
37.Dėl Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos naujos nuostatų redakcijos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
38.Dėl Mažeikių r. Ruzgų pagrindinės mokyklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
39.Dėl Mažeikių rajono Dagių pradinės mokyklos ir Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
40.Dėl Mažeikių rajono Gudų pradinės mokyklos ir Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
Pranešėjas A. Stonkus.
41.Dėl Loretos Gečienės skyrimo į pareigas.
Pranešėjas B. Kryžius.
42.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl projekto „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių (pūdymo-džiovinimo) statyba“, atitinkančio 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos aplinkosauginius tikslus, finansavimo“ 1 punkto pakeitimo.
Pranešėjas V. Mažeikis.
43.Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų atostogų.
Pranešėjas R. Norkus.
44.Dėl Savivaldybės tarybos 2009 metų darbų plano patvirtinimo.
Pranešėjas R. Norkus.
45.Dėl vietinės rinkliavos surinkimo už atliekų tvarkymą per 2008 m. (informacija).
Pranešėjai A. Žiulpa, A. Vaitkus.
46.Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo ir 2007-06-15 Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
Pranešėjas V. Džiugelis.