Valdžia ir žiniasklaida: abipusiai priekaištai

 www.balsas.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministrerija ir toliau demonstruoja nepasitenkinimą nacionaliniu transliuotoju ir rengiasi reikalauti paneigti esą tikrovės neatitinkančią informaciją apie pensinio amžiaus prailginimą. Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ragina neauklėti žiniasklaidos ir teigia, kad vieši ministro priminimai žiniasklaidai apie jos moralinę atsakomybę turėtų būti nukreipti, visų pirma, pačiai valdžiai.

Reikia faktų, o ne gandų
Šią savaitę R. J. Dagys atviru laišku kreipėsi į  Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) generalinį direktorių Audrių Siaurusevičių piktindamasis, kad žiniasklaida neva pernelyg eskaluoja kalbas apie pensinio amžiaus trukmės didinimą. „Žurnalistai, rengdami siužetus ir reportažus socialinio pobūdžio temomis, turėtų remtis ne gandais, o faktais, ne kurti įvykius, o juos nušviesti“, – tvirtino ministras. Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriame tvirtinama, kad A. Siaurusevičius ministrui R. J. Dagiui vakar atsiuntė tik formalų laišką dėl minėtos informacijos paskleidimo ir „nedemonstruoja jokio noro ištaisyti klaidas“, todėl SADM Teisės skyriui pavesta rengti dokumentaciją dėl reikalavimo paneigti esą tikrovės neatitinkančias žinias.

„LRT žurnalistai iš tikrųjų turi teisę ir pareigą informuoti visuomenę apie aktualius dalykus, bet netiesos skleidimas nesuderinamas su laisvu žodžiu“, – pranešime cituojamas SADM Ryšių su visuomene vyriausiasis specialistas Gediminas Stanišauskas. Aiškinama, kad ministerija pasinaudos visomis teisinėmis priemonėmis, „kad ir dabar, ir ateityje visuomeninis transliuotojas, rengdamas informacines laidas, remtųsi faktais, o ne gandais ir prasimanymai“.

Kalbos apie moralinę atsakomybę turėtų būti taikomos pačiai valdžiai

Didžiausia Lietuvoje profesinė žurnalistų organizacija – Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) –  neliko abejinga šiems ministro R. J. Dagio žingsniams. Ji viešai primena Vyriausybės nariams, kad pagrindinė valdžios priedermė – tarnauti visuomenei priimant ir vykdant reikalingus sprendimus, o žurnalistų pareiga – informuoti visuomenę apie tokius sprendimus.

Primindama, kad būtent pastarosios Vyriausybės ir Seimo veiklos pradžioje labiausiai trūko socialinio dialogo, o skuboti ir neatsakingi valdžios sprendimai sukėlė didelę įtampą visuomenėje, LŽS teigia, kad ministro R. J. Dagio vieši priminimai žurnalistams ir žiniasklaidos priemonėms apie jų moralinę atsakomybę šiuo sunkiu šaliai metu, turėtų būti nukreipti, visų pirma, pačiai valdžiai. „Būtent formalioji valdžia privalo tarnauti taip, kad apie jų moralinę atsakomybę netektų viešai priminti nei žurnalistams, nei kitoms visuomenės grupėms“, – teigia LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.

Pernelyg svarbu, kad žurnalistai tylėtų
LŽS nuomone, žurnalistų mėginimai viešai diskutuoti apie šiandieninį ekonominį sunkmetį ir galimus valdžios sprendimus – tai ne tik skatintina iniciatyva, bet ir labai svarbi žurnalistų pareiga. Todėl LŽS mano, jog pensinio amžiaus trukmės peržiūrėjimo tema – ypatingai aktuali visuomenei ir jokiu būdu negali būti išbraukta iš žiniasklaidos darbotvarkės.

Ministras R. J. Dagys piktinosi, kad „mėginimai diskutuoti pensinio amžiaus trukmės peržiūrėjimo tema šiuo metu yra nesavalaikiai, neatsakingi ir didinantys įtampą visuomenėje“.  LŽS į tai atsako, kad tuomet pati valdžia turi nedelsdama aiškiai atsakyti į visuomenės ir žurnalistų keliamus klausimus bei prisiimti moralinę atsakomybę už tai, jog tokie debatai skatintų susitarimus, o ne bereikalingas įtampas.

Dėl žiniasklaidos nekokybiškumo kalta ir valdžia

LŽS pabrėžia, kad kiekvienas sąjungos narys privalo laikytis etikos kodekso nuostatų – skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones – antraip gali būti pašalintas iš organizacijos. Tačiau ne visi Lietuvos žiniasklaidoje dirbantys asmenys priklauso šiai sąjungai, ir dalis jų  ne visada sąžiningai laikosi etikos ir kitų įsipareigojimų. „Tačiau dėl to didelė dalis atsakomybės tenka ir Lietuvos valdžiai, skiriančiai milijonines sumas ne socialiai atsakingai žiniasklaidai, o visuomenę klaidinančiai ir demoralizuojančiai valdžios panegirikai skelbti“, – teigia LŽS.

Todėl LŽS ragina dabartinę Lietuvos valdžią baigti demokratinei visuomenei nebūdingą žurnalistų auklėjimo ir moralizavimo praktiką. „Jei ministrams ir Seimo nariams iš tiesų rūpi atvira ir kokybiška diskusija žiniasklaidoje, tuomet vertėtų kuo skubiau gelbėti ne tik smulkųjį ar stambųjį verslą. Šiuo metu skubios paramos reikia ir finansinėje krizėje atsidūrusiam nacionaliniam transliuotojui, ir ant bankroto ribos dėl milžiniškos mokesčių naštos balansuojančiai kitai žiniasklaidai“, – LŽS vardu teigia jos pirmininkas Dainius Radzevičius.

www.balsas.lt