Daugėjant turtinių nusikaltimų policija dirbs ir šviečiamąjį darbą

Šalyje daugėjant turtinių nusikaltimų policijos vadovas nurodo pavaldininiams imtis visų galimų priemonių šioms nusikalstamoms veikoms užkardyti.
Lietuvos policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas, atsižvelgdamas į nusikalstamų veikų nuosavybei (vagysčių, plėšimų ir kt.) augimo tendencijas, siekiant gerinti tokių nusikalstamų veikų prevenciją ir atskleidimą, nurodė apskričių policijos įstaigų ir teritorinių policijos įstaigų vadovams įvertinti aptarnaujamoje teritorijoje padaromų nusikalstamų veikų nuosavybei specifiką, apibendrinti nusikalstamų veikų skaičių, palyginti jį su kitose prižiūrimose teritorijose esama padėtimi ir tose aptarnaujamose teritorijose, kur daugiausia padaroma nusikaltimų.

Policijos vadovas taip pat nurodė sustiprinti viešą ir neviešą policijos padalinių patruliavimą, aptarti su savivaldybių atstovais galimybę įrengti nuotolinio stebėjimo priemones, kartu su savivaldybių atstovais spręsti netinkamai saugomų objektų, nepakankamo apšvietimo ir kitus klausimus, turinčius įtakos nusikalstamų veikų darymui. Policijos įstaigų vadovai kartu su kredito įstaigų vadovais turi aptarti bankų, jų filialų bei bankomatų patikimų apsaugos sistemų gerinimo klausimus.
Policijos pareigūnai sistemingai lankysis mokymo įstaigose, kur moksleiviams, pedagogams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenims aiškins, kad moksleiviai nedemonstruotų savo mobiliųjų telefonų ar kitų vertingų daiktų viešose vietose. Taip pat patariama vengti neapšviestų bei kriminogeniniu požiūriu nesaugių vietų, kalbinami nepažįstamų asmenų vaikai turėtų neatsakinėti į klausimus apie savo gyvenamąją vietą, šeimos turtinę padėtį ir kitą su tuo susijusią informaciją, nepalikti raktų rūbinėse (net per fizinio lavinimo pamokas), o būdami vieni namuose, nepažįstamiems asmenims neatidarytų durų ir kt.