Leninas

Numirė Leninas. Aišku jis pateko į pragarą. Kitą dieną pragare streikai, revoliucijos ir taip toliau, velniai prašo sutrumpinti darbo dieną.
Velnių vyresnysis nueina pas Dievą ir sako:
– Ponas Dieve paimk Leniną pas save – gal jis apsiramins, vis tiek danguj geriau negu pragare.
Dievas paima Leniną. Po savaitės velnias sutinka Dievą ir klausia:
– Na kaip, ponas Dieve? Kaip su tuo Leninu?
Dievas:
– Visų pirma – ne ponas Dieve o draugas Dieve. Visų antra – aš skubu į partinį susirinkimą. O visų trečia – Dievo nėra…