Alga

Vienuolė Motina Terese šaukia pro langą bekrykštaujančioms ir dviračiais besivažinėjančiom vienuolėms:
– Netriukšmaukit, nes įsakysiu ant dviračio vėl uždėti sėdynes!